Нова светлинна инсталация засия под Мадарския конник

Мадарски конник
Нова светлинна инсталация се появи под Мадарския конник, след мандалата на Рибното езеро в Рила.

Именно до конника, който е глобален символ на България, засияха вписаните една в друга основи на два средновековни храма. Единият храм е древнобългарско капище, а другият средновековна християнска базилика. Авторите смятат, че изградени на едно и също място и превърнати в светлинна инсталация, храмовете отправят послание към днешните поколения за единство, приемственост и надграждане в областта на духовното знание и вярата в Единният Бог.

Подобен феномен се наблюдава из цяла България, където едни и същи камъни лежат в темелите на предтракийски, тракийски, древнобългарски, алиански и християнски храмове. Всички древни култури са взаимосвързани и с течение на столетия и хилядолетия те не са съществували самостоятелно. Идеята им този път е да се покаже единството, взаимовръзката и приемствеността в историята на България.
Различните духовни практики и Учения, може да се изследват исторически, научно и да се практикуват, ако водят човек към Възкресение и Просветелние. Днешният век е век на пробуждане на човешкото сърце и трансформация на егото. Ако в миналото на нашето знаме пишеше „Свобода или смърт“, то днешното знаме зове – „Свобода за Народа – смърт на егото!“.

На днешния светъл християнски празник с новата светлинна инсталация се надяваме да внесем повече светлина в сърцата на народа ни и се молим за идването на ново духовно Възкресение. Дори вярваме, че то е започнало!

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.