Екип

главен редактор:

Кремена Бедерева

E-mail: bedereva@littlebg.com

автори:

Георги Атанасов

Елена Йорданова

Виктор Панайотов

E-mail: info@littlebg.com

реклама:

Емилия Ваклинова

E-mail: emilia_vaklinova@littlebg.com

E-mail: reklama@littlebg.com