Брада царска, глава воденичарска

Брада царска, глава воденичарска

 

Брада царска, глава воденичарска.

Родил се теле, умрял вол.

Какъвто беше Петърчо, такъв е и Петър.

Ще поумнее, кога му закука кукувица на гроба.

Напразно будалата гази земята.

Който зяпа по небето, пада в кладенеца.

В царската хазна влезе и пак празен излезе.

За вода ходил, а вода не пил.

Била на хорото, не видяла гайдата.

В Цариград живял, царя не видял.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.