Тъпанът е голям, ала е празен

глава

Тъпанът е голям, ала е празен.

Главата не е само за калпак.

Тая глава не е за два крака.

На едни главата е дебела, а на друг недодялана.

Дебели глави с тънки умове не  се пълнят.

Защо му е глава, кога му е празна?

Мъгла го влече по зелено усое.

Загледал се като теле в шарена черга.

Чуди се като яре на нов сняг.

Мисли като кон на празна ясла.

Взира се като петел в бобово зърно.

Без чарк е воденицата му.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.