Бай Ганьо, американецът и французинът се качили на самолет

Бай Ганьо, американецът и французинът се качили на самолет. Всеки трябвало да познае над коя държава летят.

Пръв бил американеца. Той казал, че се намират над Америка.

Другите го попитали как е разбрал, той отговорил:

-Ето я Статуята на свободата.

Бай Ганьо, американеца и французина летели със самолет
Бил ред на французина, който казал, че летят над Франция, защото видял Айфеловата кула.

Дошъл редът и на бай Ганьо. Понеже в България няма толкова високи забележителности, показал си ръката навън. Казал, че са над България.

-Как разбра? – попитали го останалите.

-Ами, откраднаха ми часовника, отговорил Бай Ганьо.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.