Пословици за работата

работа
1. Всяка работа от майстора се бои.
2. Вълкът сам си върши работата, затова му е здрав вратът.
3. Триж мери, веднъж режи.
4. Не оставяй днешната работа за утре.
5. За лудо е трудът, кога си забравил реда.
6. Който не работи, не трябва да яде.
7. Зор се прави, лесно се разваля.
8. Лозето не ще молитва, а иска мотика.
9. От работа тежко, без работа – дваж.
10. Един грош да имаш, на майстор го дай.

11. По работата ще го познаеш, а не по приказката.
12. Уморява се тоя, що не знае какво прави.
13. Бързата работа, срам за майстора.
14. Бързата работа, два пъти работа.
15. Две дини под една мишница не се носят.
16. Мери му работата, а не софрата.
17. Да ти направи нещо, то да ти продума.
18. Не ща му работата, не ща му келепира.
19. Каквото пипне, халал да му е.
20. Дал му Господ златни ръце.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.