Хитър Петър отишъл на гости…

Хитър Петър
Хитър Петър отишъл на гости, но не си облякъл нови дрехи, както подобава на гостенин, а отишъл със стари и изпокъсани дрехи. Никой и не го погледнал. Той постоял, почудил се, па отишъл вкъщи, та се облякъл хубаво и пак дошъл.

Посрещнали го стопаните, сложили го на лично място на трапезата. Поднесли му кафе:

– Ха, заповядай, Петре, добре си ни дошъл! – канили го те.

Хитър Петър взел кафето и почнал да го сипва на дрехите си.

Тия рекли:

– Ама защо така бре, Петре!

– Па защото вие направихте чест на дрехите ми, а не на мене.
×