Бял кон и луд човек отдалеч личат

Бял кон и луд човек отдалеч личат
Хвръкна му  чивията.

Не  пращай за лудо, то само ще дойде.

Бял кон и луд човек отдалеч личат.

На лудия помага чепата тояга.

Пусни лудия на път, па тръгни го търси.

Триста гледали, трима видели, па и те били абдали, та нищо не  разбрали.

Изгоря ти плевникът, свато!

– Аз отдеве го заключих!

Три пъти рязах, пак късо излиза.

Давали на циганина царство, а той питал – ами хляб?

Няма място де да си вържа коня.

За един учен двама простаци дава, ама кой ги зима.

Дорде той разбере, бухалът на кавал ще засвири.

Ти го караш в пътя, то върви в тръните.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.