Хитър Петър надминал майстора си

Хитър Петър Още в младите си години Хитър Петър се отличавал със своите хитрини и сръчност.

Като слушал за него един изкусен майстор крадец, пожелал да му предаде и своя занаят, та пратил да го повикат. Хитър Петър, като помислил, че човек трябва всичко да знае за различни случаи, се съгласил и отишел да се учи при майстора крадец.
Като го изучил на всички тънкости в кражбата, крадецът намислил най-сетне да му покаже – как може да се открадне и яйце под птичка, която мъти в гнездото си.

Отишли двамата в гората и се покачили на едно високо дърво, дето имало птиче гнездо. Започнал крадецът да изважда едно по едно яйцата изпод птичката и да ги слага в джоба си. А Хитър Петър, който бил по-отдолу, успявал ловко докато крадецът сложи в джоба си яйцето, да го измъква оттам и да го слага в торбичката си. А накрая успял да му смъкне и гащите!

Като слезли долу, майсторът, зарадван от сполуката си, тъкмо искал да се похвали на Хитър Петър, останал слисан, като видял, че е без гащи! Разбрал тогава каква е работата и казал на Петра:

– Хайде, върви си вече, синко! Стига ти тая майстория, която си имаш! Пък и аз нямам нужда от такива чираци, които знаят повече от майстора си! Ха върви си по живо, по здраво! Дето поминеш, всеки ще те познае, че си Хитър Петър!

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.