Долината на тракийските царе влиза в ЮНЕСКО

littlebg.com, Казанлък

wikipedia

Включват Долината на тракийските царе в ЮНЕСКО. Вписването на комплекса в списъка на световното културно-историческо наследство може да стане съвсем скоро, обещава генералният директор на организацията Ирина Бокова.
Това може да се случи в началото на 2016 г. Същевременно община Казанлък е подготвила необходимите документи и процедурата е в ход. Специалисти на ЮНЕСКО лично ще посетят Долината на тракийските царе за експертно становище.

Бокова предложи традиционният Празник на розата в Казанлък да бъде вписан в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Тя подчерта, че Казанлък е емблематичен с розата и казанлъшката тракийска гробница.

Днес само Казанлъшката гробница е включена в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

Долината на тракийските владетели или Долината на тракийските царе е наречена от археолога Георги Китов. На територията й съществуват над 1 500 надгробни могили, от които до момента са проучени около 300. Според изследователите, подобно на Долината на царете в Египет, в Казанлъшкото поле са били погребвани тракийски царе и важни представители на тракийската аристокрация.

През 1944 г. е разкрита Казанлъшката гробница. Между 1948 и 1954 г. при строежа на язовир Копринка е проучен древният град Севтополис. Между 1960-те и 1980-те години на ХХ век е изследван и могилният некропол, принадлежащ на жителите му, където са разкрити още две тухлени гробници.

През 1965 г. са разкрити Мъглижката и Крънската гробници. Отново през 1960-те години са проучени тракийски могили от римската епоха в землищата на селата Тулово и Дъбово от проф. Л. Гетов. През 1970 г. д-р М. Домарадски проучва селище и прилежащия му некропол в местност „Атанасца“, село Тъжа.

Сред разкритите паметници се открояват над 15 гробници в различна степен на запазеност, 3 зидани гроба и множество богати погребения.

Откритието на царско погребение и втора златна маска в Далаковата могила през 2007 г. край сливенското село Тополчане и погребения на аристократи в Друмева могила край Старо село и Якимова могила край Крушаре разширяват географията на Долината по поречието на река Тунджа в Сливенския край.

В Долината е видна приемствеността на траките наследили културата от жители обитавали района столетия преди развитието на тракийската цивилизация. Тези следи са видни в Мегалита над село Бузовград, за който се предполага, че съществува от 1800 – 1600 г. пр.н.е. и Севтополис, който е изграден върху по-ранно селище.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×