По колко деца ражда българката?

децаПрез последните години се увеличават българките, които раждат второ дете. Това каза доц. Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН. Данните сочат, че през 2013 година вторите раждания са били 23 435, а през 2016 са 24 185.
„Увеличението е минимално, но все пак е тенденция и се отчита като процес. Докато през 90-те години това се отлагаше, сега се забелязва промяна в това отношение“, коментира доц. Димитрова пред monitor.bg. Това обаче не важи при ражданията на три и повече деца.

Този модел у нас остава непопулярен. Според доц. Димитрова има увеличение на раждаемостта при жените в по-късна възраст – над 35 години. Това се дължало на адаптирането към условията да имаш работа и семейство.

Като цяло учените отчитат нарастване на раждаемостта у нас още през 2003-2004 година, като в периода на кризата 2008-2013 година се поддържа едно и също ниво.

„Въпреки това данните за последните години показват, че 1,5 е средният брой деца, които българката ражда. В Европейския съюз е 1,6. Така че ако ги разпределим спрямо останалите страни в ЕС, ще видим, че България е много близо до средното ниво в Европа“, каза още доц. Димитрова. Все още обаче това ниво на раждаемост не е достатъчно, за да се преодолее демографският проблем у нас.

Продължава тенденцията българката да ражда първото си дете на 27 години.

„Възрастта плавно нараства от началото на 90-те години заради процеса на отлагане на ражданията. При нас особеното е, че 22 години е била средната възраст на нашите майки, които по времето на социализма са били в репродуктивна възраст. Ние тръгваме от тази ниска възраст и постепенно за този период от 27 години имаме нарастване на средната възраст за раждане на първо дете.

Не можем да кажем дали това е добре или не, но ако го разгледаме в международен план, тя е относително ниска“, коментира експертът. Според доц. Димитрова това означава, че така жените имат време да родят и друго дете.

Затова обаче било необходимо държавата да помисли за мерки, които да ускорят вземането на това решение. Такъв опит имало в Швеция, където се насърчавало раждането на второ дете малко след първото.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.