Сезонна работа в чужбина – пазете се от измамници!

бране, работа
Пример за подобна ситуация е брането на горски плодове в Швеция.  Редица обстоятелства през последните години доведоха до кризисни ситуации и стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в България, посочват от министерството.

От МВнР напомнят, че в Швеция част от прекупвачите извършват нелегитимно изкупуване на горските плодове, като изкупните цени са обикновено трикратно по-ниски от реалните.

Така берачите стават жертва на измама. 

Има редица други рискове – липса на предварително осигурени условия за почивка; обикновено се налага живот на открито, без минималните удобства.

В последните години все повече фирми в по-малките селища в България наемат хора, с обещание да ги командироват в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници, и успяват да убедят гражданите, търсещи работа, че за тях няма рискове.
Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова експлоатация през последните две години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа в Германия, Белгия и Чехия. 

Търсещите работа в чужбина не трябва да се подвеждат по обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане.

Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели – подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в тежка ситуация извън страната – без работа, без документи за самоличност, задлъжнял, в условия на живот, близки до робските, и без средства да се завърне в страната, предупреждават от МВнР.

В информацията от ведомството се дават и конкретни препоръки към потенциалните работници една от които е да се проучи добре агенцията – посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате.

Първоначална информация може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта (AZ.government.bg).

Задължително условие е и предварителното подписване на договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя.

Не давайте документите си за самоличност на никого и под никакъв предлог! 
Препоръчва се още заминаващите да вземат адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътуват.

Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях, местните компетентни власти или със Ситуационния център на МвнР: тел. +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 и имейл crisis@mfa.bg.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.