Интернет справочник ни учи да пишем правилно

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/
За първия учебен ден Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН предоставя достъп до нов интернет справочник „Езикови справки“.

В него ще бъдат публикувани материали, свързани с различни проблеми на граматиката, лексиката, правописа и пунктуацията на българския език.

Справочният сайт – Ibl.bas.bg/ezikovi_spravki, е насочен не само към учениците, но и към по-широки кръгове от обществото, които се интересуват от историята и съвременното състояние на езика.

Потребителите ще имат възможността да получат компетентен отговор на своите езикови въпроси от специалистите от Института за български език, информира още бТВ.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×