Връщат казармата? България ще има нови запасняци в армията

wikipedia

wikipedia
Казарма е обект (сграда, помещение) за продължително разполагане на личния състав на военни формирования. В по-общ смисъл се използва като название на времето, през което се отбива редовната военна служба или даже – на наборната армия изобщо.

В България от известно време няма казарма и на мъжете повече не се налага да се подлагат на физически усилия далеч от дома.

Но това може да не продължи дълго. Тъй като се прокрадва нова идея, а именно – навършилите пълнолетие българи да бъдат записани в запаса на армията. Така те ще се водят на отчет в БА. По този начин се променя сегашния статут, според който в запаса и резерва могат да са само мъже, които вече имат минимално военно обучение, както и са преминали военна клетка, т.е., са били в казарма.

Екзотична или правилна, идеята е част от предложенията за промени в Закона за резерва на Въоръжените сили.

Пред „Дарик“ офицерът от запаса полк. Цанко Цанков, председател на Съюза на бившите офицери и сержанти „Клуб 199″, се аргументира, че идеята има за цел да се събере информация за състоянието на момчетата, навършващи пълнолетие. От тях тези, които са годни за военно обучение, ще преминават през такова. Едва след това тези мъже ще бъдат вписани в запаса.

Как ще става това – по график срещи с всички пълнолетни момчета от всички общини. По време на тези срещи българите ще получат информация за военната служба у нас, като освен това, ще имат възможност да се запознаят с различните военни специалности, предлагани в България.

„Например, на територията на община Своге са не повече от 150-200 човека. Иска се от тях информация колко са високи, колко тежат, какви здравословни проблеми имат. Когато подам тази информация във военното окръжие, те ще знаят, че от тези 200 човека в Своге, 150 са годни за военна служба“, казва офицерът от запаса полк. Цанко Цанков.

Ако даден младеж има желание да получи военно обучение, то той ще получи възнаграждение.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×