Начало Стара планина Възраждат Роженския събор – емблематично събитие, съхраняващо паметта ни