Защо 1 ноември е официален празник, а се работи?

Защо 1 ноември е официален празник? Ако сте си задавали този въпрос и се питате защо само децата не ходят на училище на 1 ноември, ето и отговора:

В Кодекса на труда пише:…“ чл. 154, ал.1 от КТ,  1 ноември ‐ Ден на народните будители ‐ неприсъствен за всички учебни заведения“.

Текстът „1 ноември – ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения е приет и добавен в чл.154, ал.1 от КТ със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, ДВ, бр.88 от 30.10.1992 г. и влиза в сила от датата на обнародването му.

Видно от редакцията на посочения нормативен текст, 1 ноември следва да се възприема като единствения от посочените официални празници, който няма общо приложение спрямо всички работници и служители, а само към работниците и служителите, заети в „учебни заведения”.
Един от аргументите, с които някои от работодателите в системата на народната просвета възразяват срещу подобно тълкуване на чл.154, ал.1 относно датата 1 ноември, се свежда до възприемането на Деня на народните будители като неприсъствен за учениците и работен за учителите. Подобно тълкуване не може да бъде споделено поради следното:

1 ноември

Друг аргумент за непризнаване в някои случаи на 1 ноември като неработен ден за заетите в учебните заведения са затрудненията в изготвянето на счетоводна документация по повод неполагането на труд на посочената дата.

Денят 1 ноемри – „Ден на народните будители“ е неработен, неприсъствен и официален празник за работещите в системата на „Средното образование“/Включват се училища, детски градини и помощни звена/.

Работата на този ден се третира от Инспекция по труда, като извънреден труд, по чл. 143 от Кодекса на труда и следва да бъде заплатен в съответствие с чл. 262 от същия кодекс.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.