Защо 11 май е денят на братята Кирил и Методий?

Българската православна църква почита паметта на братятта Кирил и Методий на 11 май. С глаголицата се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на братята. С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държава и църква, вече се чества на един ден – само на 24 май.  11 май обаче продължава да бъде отбелязван, но защо?
Кирил и Методий

11 май е ден на братята Кирил и Методий, но и на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и професионален празник на библиотекарите, на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“.

Св. св. Кирил и Методий (на гръцки: Κύριλλος καὶ Μεθόδιος) са двама братя, родени в Солун през IX век. Те създават глаголицата – първата азбука, която служи за писменост на езика староцърковен славянски.

Азбуката кирилица, създадена на основата на тази глаголица, се използва и до днес в различни славянски езици.

Солунските братя, както още са известни братята Кирил и Методий, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старобългарски език и разпространяване на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи.

Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязана паметта на светите братя – 14 февруари за св. Кирил и 6 април за св. Методий. За техния общ празник, 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското Възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане.

През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на св.св. Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото честване е организирано от Найден Геров през 1851 г. в Пловдив.

Имен ден на 11 май имат Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи, Методий.

Защо 11 май е денят на братята Кирил и Методий?

Няма данни денят 11 май да е свързан с живота на двамата братя. Делото на Кирил и Методий започва да се чества още в края на IХ век, когато те са канонизирани за светци. За всеки от тях е имало отделен черковен празник – 14 февруари за Кирил и 6 април за Методий.

Едва в началото на ХIII век се въвежда общо честване на 11 май. По това време преклонение пред общото дело на двамата братя е изразено в Бориловия синодик от 1211 г.

Според някои руски източници въвеждането на общия празник 11 май е станало по указание на цар Борил през 1207 г. Като вземем предвид, че Борил идва на престола след смъртта на цар Калоян на 27 октомври 1207 г., то може да се предполага, че първото честване на 11 май е през 1208 г., т.е. точно преди 801 години.

Нямам възможност да проверя дали официалното решение не е взето на Църковния събор от 11 февруари 1211 г.

Още от времето на Питагор е съществувал стремеж основните естествени числа да се разглеждат като символи на определени събития или явления. Само така можем да си обясним и избора на 11 май.

Кирил и Методий

Месецът е символ на пролетта
Месец май е избран като главен месец и символ на пролетта и цветята. И сега на някои славянски езици той се нарича Квитен, което означава Цветен. Както пролетта е символ за началото на живота, така и просветата е начало на всяко благородно човешко творение.

Числото 11 със своите две единици символизира двамата братя като равни първоапостоли на славянската просвета и култура. В този смисъл в календара няма по-подходяща дата за празник на Светите братя Кирил и Методий.

Нека припомним, че в по-ново време първото празнуване на 11 май като училищен празник става в Пловдив през 1851 г. в Епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ по почин на Найден Геров.

А един от инициаторите за превръщането на 11 май във всенароден ден на българската просвета е Йоаким Груев.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.