България – сред най-бързо растящите иноватори

littlebg.com

europa.eu

България е сред най-бързо растящите иноватори в рамките на Европейския съюз. В последния „Сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2015“, публикуван от Европейската комисия /ЕК/, страната ни се нарежда до Малта, Латвия, Ирландия, Великобритания и Полша – страните, които отчитат най-бърз темп на нарастване на иновациите в ЕС.

Сравнителният анализ на иновациите в Съюза представлява сравнителна оценка на ефективността на научните изследвания и иновациите на държавите-членки на ЕС. Той обхваща цялата система за иновации, като отчита способността за правене на нововъведения както на публичния, така и на частния сектор. Сравнителният анализ отчита общо 25 различни показателя, които включват външните условия за иновации, нивото на собствената иновационна дейност на предприятията и как това води до ползи за икономиката като цяло.

В допълнение към държавите-членки на ЕС, сравнителният анализ обхваща Сърбия, Македония, Турция, Исландия, Норвегия и Швейцария. По по-ограничен брой показатели, налични в международен план, той обхваща също Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Русия, Южна Африка, Южна Корея и САЩ.

Най-иновативната държава в Европа е Швеция, следвана от Дания, Финландия и Германия. Нидерландия е държавата лидер по отношение на висши училища на световно ниво, Естония е лидер във финансовата рамка и условия, Германия е лидер по компании, които инвестират в иновации, Белгия в иновативните мрежи и сътрудничества, а Ирландия е лидер по иновации при малките и средни предприятия. В световен мащаб САЩ, Япония и Южна Корея продължават да са пред ЕС.

За да се подобри способността на Европа да прави нововъведения и да бъде конкурентоспособна в световен мащаб, се изискват допълнителни усилия за насърчаване на нестандартните идеи и подпомагане на търговската им реализация, се казва още в анализа.

Данните показват, че въпреки кризата общото ниво на иновации в ЕС се е запазило стабилно, пише още economy.bg. Въпреки това кризата се е отразила върху иновативните дейности на частния сектор: броят на иновативните предприятия намалява, както и инвестициите в рисков капитал, иновациите на малките и средните предприятия, заявленията за патенти, износа на високотехнологични продукти и продажбите на иновативни продукти. Макар да има подобрения в човешките ресурси, бизнес инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и качеството на науката, те не са достатъчни, за да доведат до по-добро равнище на иновациите.

 

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.