Ето кои са най-посещаваните места от българите през отминалата година

най-посещаваните места от българите
Турция, Гърция и Румъния са най-посещаваните държави от българи през последните седем години (2010 – 2016 г.), като в тях са реализирани съответно 1 218 842, 1 200 576 и 423 396 туристически пътувания от български граждани. Това стана ясно от данните на Tableau Experience Day.
Най-много чуждестранни туристи са посетили през посочения период България от Румъния (1 743 697), Турция (1 312 895), Гърция (1 157 062) и Германия (1 003 030), стана ясно още на събитието.

Данните бяха представени от д-р Валентина Протопопова, експерт по системи за бизнес анализи (Business Intelligence – BI) в консултантската компания Тим ВИЖЪН България.

Представеният от д-р Протопопова анализ на тенденциите в туризма е базиран на данни за периода 2010 – 2016 г. от сайта на Националния статистически институт.

Те са за броя туристически пътувания като за такива се считат пътувания, при което има минимум една нощувка. През целия седемгодишен период се запазва тенденцията най-силният туристически сезон да е лятото, следвано от есента (най-вече през месец септември), пролетта и най-слаб в туристическо отношение сезон е зимният, става ясно още от анализа.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.