Начало Малка България Превръщането на християнството в световна религия започва от… днешна София