Начало Новини Как да възстановя здравните си права, ако съм бил емигрант?

Как да възстановя здравните си права, ако съм бил емигрант?

от LittleBG
0 Коментар
esteto.bg

Как да възстановя здравните си права, ако съм бил емигрант? Това е много често срещан въпрос за българите, които дълго време са били в чужбина. Особено за тези, които са били в страна извън Европейския съюз. Основното им притеснение е дали при завръщане в страната е достатъчно да започнат да плащат вноските си занапред, или трябва да заплатят и за периода, в който не са били в България.

В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават за по-дълъг период в чужбина. Дадена е възможност на тези хора при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски – от датата на напускане на страната.

Съгласно чл. 40а от ЗЗО:

(1) Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите (НАП).

(2) Здравноосигурителните права на хората по ал.1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които човекът е осигуряван по реда на чл. 40.

(3) Извън случаите по ал.2 здравноосигурителните права на хората по ал.1 след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл.29, ал.3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.

(4) Сумите по ал.3 се внасят по реда на чл.41 след подадена декларация по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

(5) До възстановяване на осигурителните права хората по ал.1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

При завръщането в страната условие за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл.40а на ЗЗО е човекът да подаде заявление за завръщане в страната в компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП и да представи доказателствени документи за пребиваване в чужбина повече от 183 дни през една календарна година (например копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната).

От разпоредбата на чл.40а могат да се възползват българските граждани, които живеят и работят в държава, която не е член на Европейския съюз.

Тъй като предоставената информация по въпроса е само насочваща, за становище относно вашия случай следва да се обърнете към НАП. Запитвания могат да се изпращат на имейл адрес: infocenter@nra.bg или да се ползват услугите на Информационния център на НАП – 070018700.

armageddonsports.com
0 Коментар
0

Подобни публикации

Оставете коментар

* Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и стриктна политика за поверителност при обработка на Вашите лични данни. Приемам Политика за поверителност