Картографират Странджа

littlebg.com

www.strandja.bg

От Програмно-координационния център за научни изследвания – ЕКОПАН съобщават за започналата експедиция на Странджа. Целта е да се създаде съвременна туристическа карта на планината в М 1:110 000, като на нея се нанесе новата инфраструктура, създадена през последните години. Предишната подобна карта е до 2009. Днес тя е изчерпана и се смята за колекционерска рядкост.

Експедицията има интересната задача да отрази наличието на обекти, изградени с европейско финансиране, както и реалното състояние, и режима на защитените територии, паметниците на културното наследство, обявените маршрути и достъпа до всички туристически забележителности.

Дейностите ще протекат на три етапа. През първия етап ще бъде обходена българската част на планината. На територията на България картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа.

Детайлно ще бъдат представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА, природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада.

През втория етап с разрешението на компетентните власти на Р. Турция ще бъдат нанесени туристически забележителности в областите Къркларели и Одрин, достъпни по протежение на 187,5 км от общата граница между двете страни.

В третия етап на основата на събраната геопространствена информация и създадения дигитален архив „Тракия” с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски” ще се направи опит да бъде проследен пътят на Дарий (522-486 г. пр.Хр.) през Източна Тракия и Странджа. Знаменитият му поход срещу скитите оставя дълбоки следи в историята на античния свят.

Той е описан от „бащата на историята” Херодот. Задачата е интердисциплинарна и налага участието на представители от няколко научни области. Съвременната картография притежава богат инструментариум за участие в нейното решаване.

От успеха на тези етапи на картографската експедиция зависи разкриването на един от най-значителните исторически и културни маршрути на взаимодействие между Изтока и Запада, активиран днес от бежански поток. Неговото изучаване ще даде нов поглед към района на Странджа и нейния геополитически потенциал, посочен като възможност от българските учени още през 1990 г. във великолепното издание „Странджа – древност и съвремие”.

Картографската експедиция в Странджа се осъществява с институционалната подкрепа на Областна управа – Бургас, Югоизточно държавно предприятие – Сливен и Регионална дирекция по горите – Бургас.

Очаква се към инициативата да се присъединят МОСВ и Министерството на туризма.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.