Насърчават женското предприемачество – вижте как?

lifestylebusinesssummit.com

lifestylebusinesssummit.com
Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество, съвместно с организациите на жените предприемачи.

Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при отриването на икономически форум „Президвикателствата пред българската икономика“, организиран от клуб „Бизнес лейди“.

„Подкрепата за жени предприемачи в Министерство на икономиката (МИ) се осъществява чрез заложените мерки в Плана за действие „Предприемачество 2020 – България”, част от който е стратегията“, посочи министърът.

Той призова  организациите на жени предприемачи да участват активно в разработването на документа, за да не остане той само на хартия, а да се превърне в работещ механизъм за подкрепа. В стратегията ще се  заложат мерки за увеличаване на броя на жените предприемачи и за укрепване на организациите и мрежите в подкрепа на женското предприемачество.

В документа ще бъдат разписани конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за решаването им. „Надявам се жените, с присъщата им активност да се включат в този процес“, заяви министър Лукарски.

„Мнозина смятат, че светът на бизнеса принадлежи на мъжете, но аз съм убеден, че без предприемчивия и иновативен дух на жените, картинката на световната икономика щеше да е доста по-бедна на новаторство и идеи“, каза министърът на откриването на форума.

Той цитира данни, според които в последните години се наблюдава плавно увеличаване на дела на жените предприемачи. По данни на НСИ жените собственици на фирми у нас са 30% от всички предприемачи.

„Радвам се да отбележа, че в това отношение България е на средното за ЕС ниво, където делът на жените предприемачи също е около 30%. Целта на политиките ни е да увеличим този процент“, каза той в приветствието си.

Министърът посочи още, че в изпълнение на европейската политика за насърчаване на женското предприемачество по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също се предвижда подкрепа за идеи, които да се реализират от жени-предприемачи, стартиращи собствен бизнес.

Подкрепата е заложена по линия на приоритетна ос №2, инвестиционен приоритет 2.1 – “Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.