Чудите се къде да почивате в България? Подскажете си в онлайн регистъра

Pixelhunters

Pixelhunters


За първи път в България се създава онлайн регистър на туристическите атракции, включващ 3300 обекта. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова по време на неговото представяне.

Тя подчерта, че цялата информация в регистъра е подадена от общините и дава възможност данните постоянно да се допълват и актуализират.

От всички 265 общини едва 14 не са подали информация за регистъра, стана ясно от думите на министъра. Допълнително 15 общини са заявили, че нямат туристически атракции на своята територия. „Всичко това показва, че трябва да бъдат положени още усилия, за да могат и общините да припознаят туристическите атракции като ресурс за развитие на туризма и да са по-активни за тяхното представяне и управление“, подчерта Николина Ангелкова.

В регистъра са включени забележителности от цялата страна, като около 1800 от тях са публична държавна или общинска собственост, а за 930 собствеността не е изяснена. „Тепърва ни предстои много работа и по този процес, особено за изясняване на статута на обектите с неизяснена собственост“, каза министър Ангелкова.

Това ще допринесе и за насърчаване на общините да участват по различни оперативни програми с проекти за привличане на евросредства за развитие на туристическата инфраструктура и социализиране на атракциите.

Само по Приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., общините могат да се възползват от около 100 млн. евро за туристически обекти на културното и природно наследство.

„Пилотно регистърът свързва 4 общини и 100-те Национални туристически обекта с Google, TripAdvisor и Wikipedia, за да могат потребителите лесно и бързо да намират и допълнителна информация за атракциите“, съобщи министър Ангелкова.

Осъществена е и връзка с Регистъра за местата за настаняване, за да могат хората да получат информация и за възможностите за пренощуване на територията на съответната община, в която се намира обектът, който искат да посетят. Предвижда се регистърът да има и версии на чужди езици, като приоритетно ще се разработи английската му версия.

Новата онлайн платформата се базира на облачна технология, която се ползва вече от няколко министерства и 230 общини. Базата данни е включена в Националния туристически регистър и предстои нейното надграждане след тази първа стъпка. Ще бъде проведено и обучение за представители на общините как да работят с него и да допълват сами информацията в него.

Стойността на проекта за изграждане на Регистъра на туристическите атракции е 5 хил. лв., a фирмата изпълнител е и „ОРАК инженеринг” ЕООД.

Регистърът е достъпен, както на интернет адрес: http://tourism.egov.bg/registers/TARegister.aspx; така и през сайта на Министерството на туризма – http://www.tourism.government.bg/.

Коментар

  1. search 24/09/2015
×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.