Полезно! Облекчение за българите, работещи в чужбина

ЕК, littlebg.com

ЕК

В Комисията по правни въпроси на ЕП беше приет доклад за Европейската процедура за искове с малък материален интерес и европейската заповед за плащане. Документът цели да опрости и ускори провеждането на съдебни производства относно искове с малък материален интерес в трансгранични случаи и да намали съдебните разноски.

Така се гарантира достъп до правосъдие на потребителите и малките и средни предприятия, като им се дава възможност да предявяват своите искове по опростена писмена процедура в съдилищата на другите държави- членки.

С гласовете на двамата български евродепутати Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) и Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО), членове на Комисията по правни въпроси, беше прието важно изменение относно възможността за прилагането на тази процедура и в областта на трудовото право.

„Тази процедура ще бъде много полезна за българските работници в други държави- членки, които при трудови спорове, например за неплащане на заплати, ще могат да се възползват от по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие“, коментира Емил Радев.

Тя ще се прилага за трансгранични искове до 5000 евро за физически и 10 000 евро за юридически лица.

Процедурата протича в писмена форма, като се използват специални формуляри. Няма нужда от адвокат. Съдебното решение се постановява в държавата на местоживеене на ищеца, или в държавата на ответника, ако ищецът предпочете това. Процесуалните права на двете страни са защитени, а веднъж постановено, решението е пряко изпълнимо в държавата на загубилата страна и във всички други държави на ЕС.

С приетите промени се дават повече възможности за дистанционно плащане на съдебните разноски, които ще бъдат 5% от стойността на иска. Съдилищата се стимулират да въведат средства за комуникации от разстояние. Когато страната, която следва да бъде изслушана, е с местопребиваване в друга държав-а членка, различна от държавата- членка на компетентния съд, тогава трябва да може устното изслушване да се провежда чрез видеоконферентна връзка.

Предстои текстът да бъде съгласуван на тристранните преговори със Съвета и Европейската комисия, за да може да бъде окончателно приет.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×