Преславското съкровище и Преслав – средновековна столица на България

птица

България гостува на Лувъра с изложба „Преславското съкровище и Преслав – средновековна столица на България”, която ще бъде открита официално в Париж на 30 юни 2018 г., в зала 6 на крило „Ришельо”.

Експозицията е посветена на Първото българско царство и в нея участват 45 паметника от Археологическия музей „Велики Преслав”, Националния исторически музей (НИМ) и от Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ).

Най-голям интерес сред посетителите безспорно ще предизвика Преславското златно съкровище, изработено в Константинопол в периода от  края на ІХ в. до 971 г.

Освен с каменна пластика на сгради от Велики Преслав, Националният исторически музей участва с много любопитен експонат – сребърен позлатен накрайник за колан. Накрайникът има форма на касета, характерна за ранновизантийските коланни обкови от VІ – VІІ в. и за някои старобългарски от VІІІ – ІХ в.

Върху лицевата му страна е изобразена водоплаваща птица (вероятно патица) с превързана около шията лента. Мотивът е широко разпространен в средноазиатското и сасанидско изкуство, откъдето прониква в арабската и византийска елитарна култура от IX – X в. Семантиката обяснява използването на мотива във владетелската идеология, където вероятно олицетворява обновената царска власт.

Изображението намира аналог сред паметниците на Преславското съкровище – сребърна апликация с два пауна, с панделка на шията и сред птиците със сърцевидни панделки от двустранната преславска огърлица.

Куратор на изложбата от френска страна е Яник Дюран, директор на Департамента на произведения на изкуството в Лувър, а от българска – гл. ас. д-р Андрей Аладжов от НАИМ и Пламен Славов, директор на АМ – Велики Преслав. Куратор от страна на НИМ е гл. ас. д-р Мариела Инкова, завеждащ отдел „Археология”. Финансирането й е осигурено от Министерство на културата на Р България и частично от музей Лувър.

„Преславското съкровище и Преслав – средновековна столица на България” ще продължи до 5 ноември 2018 г.

птица

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.