Къде може да отидете, само ако имате български паспорт?

Къде може да отидете, само ако имате български паспорт? Отговорът на този въпрос е следният – с български паспорт се пътува безвизово до 153 държави.

Според Nomad Passport Index (NPI) България поделя с Кипър 38-то място с общ резултат от 96,5 точки.Индексът NPI има за цел да покаже на хората по света истинската стойност на тяхното гражданство. Но докато повечето индекси сравняват само способността на притежателите на паспорта да пътуват свободно, NPI включва и показатели като плащане на данъци, свобода на живота и неподлагане на детайлен контрол при пътуване.

Критериите, по които се формира позицията на държавата сред 199 страни, е на базата на пет фактора:

  • безвизово пътуване – с 50% тежест в крайната оценка;
  • данъчно облагане – с 20% тежест в крайната оценка;
  • възприемане – с 10% тежест в крайната оценка;
  • двойно гражданство – с 10% тежест в крайната оценка;
  • обща свобода – с 10% тежест в крайната оценка.

Безвизово до 153 държавиОт страните от Балканския полуостров пред България са единствено Гърция, която е на 23-то място (101,5 точки) заедно с Унгария и Словакия, и Словения (35-та позиция с индекс 98).

Българските паспорти се радват на по-добър престиж от тези на Румъния, които са на 42-ро място (95,5).

Хърватия е 49-та (91,5). Сърбия е 73-та (74,5), Македония и Черна гора са на 76 място (72,5).

Турция и Белиз са на 88-мо място (64), Албания е 83-та заедно с Грузия (65).

От световните сили най-напред са класирани САЩ – заедно със Словения те са на 35-та позиция (98).

Русия е 82 (65,5). Китай дели с Узбекистан 164-та позиция с индекс от 35.

На последното, 199-то място е Афганистан с индекс 20,5.

Българският паспорт, или както е наричан в миналото задграничен паспорт, е български личен документ за пътуване в чужбина, издаден на гражданин на България, който да служи за установяване на самоличността на лицето и доказателство за българското гражданство.

Всеки български гражданин е и гражданин на Европейския съюз. Министерството на вътрешните работи е отговорно за издаването и подновяването на паспортите.

За пътуване в рамките на Европейския съюз, страните влизащи в Шенгенската зона и Общата зона за пътувания, както и в Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Република Македония, българските граждани не са длъжни да носят паспорт, а могат да използват само своите национални лични карти.

Паспортът дава право на притежателя му за помощ и закрила от българските и европейски дипломатически представителства и консулски служби в чужбина, като продължава да бъде собственост на Република България.

Редовните български паспорти се издават на срок от 5 години (все още няма друга налична възможност за продължителност).

Обикновените български паспорти се издават от Министерството на вътрешните работи.

При пътуване само в границите на Европейския съюз не е задължително да се носи български паспорт; за удостоверяване на самоличността е достатъчно само представяне на българска лична карта.

В настоящите български паспорти, личните данни и информацията са изписани на български и английски език.

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на паспорт е необходимо да бъде представен предходен паспорт, ако такъв е издаван. При подаване на заявление за издаване на първи паспорт, загубен или откраднат паспорт се представя лична карта. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

български паспорт
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.