Реставрират Голямата базилика в Плиска с уникален за България метод

НИМ

НИМ
Частичната реставрация на Голямата базилика в Плиска продължава. Реставрацията се извършва с бял камък от кариера край Мездра, добиваща и изнасяща камък основно за Великобритания, Италия и Гърция. По състав той е напълно идентичен с камъка, от който е изградена в IX век Плиска, съобщиха от Националния исторически музей (НИМ).

При реставрацията широко се използва западноевропейският метод на анестилозата, който се прилага за първи път в България. Това означава да се ограждат оцелели строителни материали от оригиналния градеж.

При извършеното разчистване на обраслия с гъсти храсти и млади дървета терен около храма, се откриха десетки кубици камъни и архитектурни детайли от храма. Под вещото ръководство на наблюдаващия археолог и архитект тези камъни се вграждат заедно с новите в издигащите се постепенно стени на Базиликата.

Ослепително белият цвят на новите каменни квадри няма да дразни наблюдаващите ги.

Киселинните дъждове от трансграничните замърсявания ще ги състарят за 2-3 години, но екипът реставратори  ще направи това и то с естествени субстанции, веднага след завършване на реставрацията.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.