Учени опровергаха рибарите за делфините в Черно море

delfini-pochinaha-sled-svryhdoza-heroin-70038
Многобройните оплаквания на рибарския бранш за застрашително увеличената популация на делфините в Черно море, което те изтъкват като причина за рязкото намаляване на рибата, не са основателни.

Това показва окончателния доклад, изпратен до Европейската комисия, с който официално се обявяват резултатите от приключилия проект за изследване на неблагоприятното въздействие на риболова върху китоподобните видове в Черно море.

Анализът сочи, че липсват основания за обвиненията срещу делфините като виновници за рязкото намаляване на рибните ресурси, категоричен е Константин Михайлов, ръководител на секция „Ихтиология“ в Института по рибни ресурси и член на научния комитет и участник в изследванията, пише в. „Черно море“. Печатното издание припомня тиражираните твърдения на риболовците, че броят на делфините надхвърлял 1,5 млн.

Михайлов обясни, че групите от китоподобни са малки и са свързани със сезонно разпределение на делфините през летните месеци. Според учения свръхуловът, еутрофикацията и замърсяването на морските води остават основна причина за рязкото намаляване на рибните запаси в Черно море.

За свръхулова най-малка може да бъде вината на българските рибари, защото размерът на техния улов има много малко въздействие върху рибните ресурси в сравнение с експлоатацията им в зоните на зимуване на мигриращите основни промишлени видове като хамсията и сафрида, характерни за водите на Черно море.

Научното изследване отчита, че в шелфовата и дълбоководна зона на Черноморието са регистрирани общо 445 000 китоподобни индивида. Те са от трите вида делфини, които обитават водите му – морска свиня – 65 000, афала – 87 000 и обикновен делфин –  293 000 индивида.

Проучването, в което участват учени от България, Румъния, Украйна, Турция и Англия, обхваща преброяването на китоподобните в западните части  от централната и източна част на Черно море.

Изследването е обхванало вътрешните териториални води и изключителната икономическа зона на България, Румъния и част от Украйна. Заснемането е извършено със специално оборудван самолет и яхта.

Обобщените резултатите отчитат, че най-многочислен е обикновеният делфин в българските води – около 31 000 индивида, следва афалата – около 10 000 и морската свиня – 8500.

В края на доклада на приключилия проект, изпратен до ЕК, е отбелязано, че направеното изследване трябва да се приеме като такова с предварителен характер, тъй като обхваща само част от Черноморския басейн.

В тази връзка вече има решение на ACCOBAMS (Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащата зона на Атлантическия океан) за ново, много по-широкообхватно проучване в Черно и Средиземно море, което ще се проведе през периода 2016-2019 г.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.