100 000 видяха Асеновата крепост за година

100 000 туристи са видели за една година Асеновата крепост. От тях 1/3 са чужденци – предимно англичани, руснаци, испанци, италианци, гърци, турци, китайци и други.

Това показват данните на община Асеновград.
Близо 229 000 лева е реализираният приход за 2016 г. на Общинско предприятие „Туризъм“, функциониращо към Община Асеновград. Средстваха в хазната на Предсприятието влизат от продажба на рекламни материали и услуги.

От продадена стока при НПК Асенова крепост през 2016 г. са натрупани над 37 600 лева.

Постъпленията от продажба на стока в Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев” са в рамките на близо 4 000 лева. А натрупаните по сметката на ОП „Туризъм“ средства от входна такса на Музея „Хората с мотори” – едва 20 лева.

От такси за нощувки на Почивна база ”Пашалийца” са събрани малко над 1 000 лева, а от категоризация на туристически обекти – близо 16 400 лева. Сумата, разходвана за миналата година от ОП „Туризъм“ в Асеновград, е на стойност почти 193 700 лева. Припомняме, че дружеството финализира 2015 г. с бюджетен минус.

Направените разходи тогава възлизаха на над 166 700 лева, за сметка на приходите, които са бяха наполовина по-малко, в сравнение с 2016 г., или общо около 131 000 лева. 12 души с морбили в Пловдивско, в Асеновград няма Бюджетът, галсуван и определен на ОП „Туризъм“ в Асеноврад за миналата година, бе на стойност малко над 200 000 лева. 48% от парите са заделени за заплати на персонала, 9% – за задължителни осигурителни вноски, а 1% – за СБКО.

За издръжка на Предприятието е определена сума в рамките на 42%, в т.ч. 1% – за облекло, 4% – за материали, 3% – за вода, горива и електроенергия. 32% са отделени за външни услуги, от които 30% са за охрана и 2% – за командировки. Общинско предприятие „Туризъм“ е създадено през 2013 г. Асеновград отдели близо 25 000 лева за културни и спортни проекти.

Целта му е да провежда политиката на Община Асеновград в областта на туризма – да стопанисва, поддържа и издържа НПК „Асенова крепост“ и туристическите информационни центрове, както и да извършва стопанска дейност /продажба на различни сувенири, стоки, аксесоари и други/. Предвиденият щат за миналата година включва 14 служители.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×