500 000 българи търсят работа в Европа

Търсене на работа

dw.comПоловин милион българи си търсят работа в Европа. Това става ясно от посещенията на портала на  Европейската комисия „Вашата Европа”. През 2015 г. посещенията в раздела “Вашата Европа – Граждани” за периода 2014 – 2015 г. най-посещаваните секции са “Работа” и “Пътуване”, а в платформата за предприятията – “Данък добавена стойност и митници” и “Намиране на финансиране”.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) участва в информационната поддръжка и популяризирането на портала “Вашата Европа”. Платформата предлага на гражданите и бизнеса в ЕС многоезична информация и съвети за правата им в рамките на Единния пазар, в различни сфери на обществения живот (пътуване, образование, работа и пенсия, здраве, участие в изборния процес, производство, търговия, околна среда и т.н.).

Работа в България
Работа в България, обяви за работа, търсене на работа в България и други страни по света

и други страни по света

Порталът насочва потребителите към съответните услуги на национално и европейско равнище, между които СОЛВИТ (Механизъм за разрешаване на трансгранични проблеми, възникнали пред гражданите и фирмите в резултат на неправилно прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар), Европейска мрежа за предприятия, ЕУРЕС (Европейска мрежа за работни места), Европейски центрове за защита на потребителите и др.

„Вашата Европа – предприятия” е платформата, обединяваща на едно място, както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина, допълват от БГНЕС.

Фирмите могат да се възползват от предоставената практическа информация за Единния европейски пазар, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.