Първо българско приложение в помощ на хора с увреден слух

българско приложение
Вече е факт – появи се първото българско приложение, което превръща говора в текста. Иновацията е дело на Фондация „Заслушай се“, с подкрепата на Samsung.

С помощта на приложението хората с увреден слух ще могат по-лесно да възприемат информацията в учебната и социалната среда.

Приложението е предназначено главно за младежи със слухови проблеми в училищата и университетите. То превръща говора в текст в реално време и дава възможност по-лесно да се разбира преподавания материал.

Така младежите с увреден слух ще виждат на смартфона си казаното от преподавателя и ще го възприемат, макар да не го чуват. Тежко чуващите младежи ще имат по-лесен достъп до образование и ще се чувстват пълноценна част от обществото.

В България има над 120 хил. души с увреден слух, 80 хил. от тях са младежи и деца, които нямат възможност да се възползват пълноценно от образователната система. Чрез приложението учениците със слухови проблеми ще вземат по-активно участие в учебния процес и ще се чувстват част от колектива.

Услугата ще заработи през 2017 г., първо в едно от специализираните училища в София, а през следващите 2-3 години трябва да бъде разпространена в цялата страна.

„Поетапно ще включим около 300 деца и младежи до края на 2017 г. Основната ни цел е до края на 2019 г. да сме покрили всички 8000 деца и младежи с увреден слух в България, за да имат пълен и равен достъп до обучение, образование и комуникация“, заяви Ашод Дерандонян, председател на Фондация „Заслушай се“ пред economic.bg.

Приложението ще работи на мобилни устройства – таблети, смартфони и т.н. с всякакви операционни системи. В бъдеще ще е достъпно в платформите на Google и Apple.

За да работи успешно, приложението изисква добра интернет връзка. Работи се върху обогатяването му с достатъчно думи, както и върху автоматизацията му, така че в бъдеще да се използва и офлайн.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.