Пускат на пазара нов вид български домат

agrolife.bg

agrolife.bg


Нов вид български домат бе създаден от Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив.

Новият сорт домати носи името „Розово сърце“ и вече се предлага на пазара семена от него, съобщава agrolife.bg.

„Сортът „Розово сърце“ е създаден от колектив в Института по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, чрез многократен индивидуален отбор в местна популация домати, известна в района на Пловдив като „Момино сърце““, обяснява доц. д-р Даниела Ганева.

Преминал е  успешно двугодишно изпитване на РХС (Различимост, хомогенност и стабилност) в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) и е утвърден от Експертната комисия при същата агенция за нов сорт.

Сортът е защитен със Сертификат №11076 от 30.10.2015 година, издаден от Патентно ведомство.

Сортът „Розово сърце“ е подходящ за отглеждане както в култивационни съоръжения, така и на открито – при полски условия за ранно и средноранно производство. Вегетационният период – от поникване до узряване, е от 105-108 дни, което определя сорта като средноранен.

Растенията са индетерминантни (високорастящи). Стъблото е среднодебело със среднодълги до дълги междувъзлия. Листата са светли, двойноперести, полунаведени, с по-дребни листчета, леко засукани към върха. Съцветията са прости, разположени през три листа, формиращи 2-4 плода.

Неузрелите плодове са със зелен пръстен, който почти изчезва в ботаническа зрелост. Узрелите плодове са интензивно розови, сърцевидни, много едри със средната маса 300-550 g, многокамерни, непукливи, месести, без целулоза, с нежна кожица и текстура, с оптимална твърдост и съхраняемост. Сухото вещество рефрактометрично е 5,2%.

Високото съдържание на общи захари и титруеми органични киселини определят приятния сладко-кисел вкус. За добрите вкусови качества допринася и типичния доматен аромат, нежната кожица и текстура.

При полски условия средните добиви са между 4800-6500 кг/дка. При оранжерийни условия могат да се получат и много по-високи добиви – 8000-9000 кг/дка, уточнява още специалистът.

Сортът не изисква специални почви, за предпочитане са топли, дълбоки, аерирани, влагоемни и плодородни.  Изисква редовно поливане, торене и целесъобразна растителна защита.

2 коментара

  1. ЕЛЕНА 10/02/2016
  2. Анастасия 21/02/2016
×