Българите учат в чужбина, но си търсят работа в България

 

littlebg.com, студенти

freeimages.com

Българските студенти, които учат в чужбина, имат желание да се върнат в България. Според данните на сайтовете за търсене на работа повече от половината не само искат, но и го правят. Над 50% от тях си търсят работа в България, макар да са завършили образованието си в чужбина, съобщава Dartsnews.
Профилът на кандидатите за работа е предимно в сектора „Мениджмънт и управление“ – 35%, следван от сектора на консултантските услуги – 29 на сто и маркетинга  – над 20%. От своя страна компаниите търсят основно хора с образование или опит в сферата на IT и Support.

На пазара се забелязва нуждата от кадри и в сферата на човешките ресурси.

Практиката показва, че в големите компании 80% от участниците в стажантски програми, биват наемани и след това на работа, като стажове са разнообразни – от отдел финанси, маркетинг и реклама до инженерен.×