ИТ индустрията в България – в апогей

интернет

интернет
И тази година резултатите в ИТ индустрията са положителни, ръстовете са двуцифрени. Това заяви Стамен Кочков, председател на Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), който заедно с Георги Захариев, член на УС на БАСКОМ, представиха тазгодишният икономически анализ на ИТ индустрията у нас.

Анализът представлява годишен доклад на БАСКОМ, наречен Барометър, който отразява резултатите в бранша от предишната година, в случая от 2014, а данните за 2015 са прогнозни. БАСКОМ Барометър се прави без прекъсване от 2009 насам, тази година е неговото 6-то издание.

Ако приходите през 2014, бъдат изчислени по курса на долара, какъвто той бе в края на 2014, то те ще са над 1 милиард щатски долара. Това е мечта на основателите на БАСКОМ, откакто асоциацията е създадена преди 11 години, уточни Захариев.

Делът на износа в тези приходи се увеличава и достига 65%. Индустрията отбелязва устойчив ръст, като през 2014 тя съставлява 1,76% от БВП на страната, а очакванията за 2015 са за 1,86% от БВП.

От БАСКОМ очакват в следващите 2 години индустрията да достигне 2% от БВП на България.

В последните 3 години са разкрити над 3 000 работни места в ИТ сектора у нас, което прави по 1 000 на година. Това са позиции за висококвалифицирани кадри и са добре платени, обясни Захариев, като поясни, че ръстът на работните места „Би могъл да бъде много по-голям“, ако образованието намери начин да произвежда повече кадри за индустрията.

През 2014 в ИТ сектора у нас са открити близо 100 нови компании, включително големи международни компании. Те създават у нас развойни центрове, като плановете им включваха наемане на между 5 и 6 хил. души, но за съжаление тези хора „не са налични“ у нас, заяви още Захариев.

Данните показват, че възнагражденията на заетите в индустрията надхвърлят средната работна заплата за страната 3,8 пъти. Средната брутната заплата на софтуерен специалист през 2014 възлиза на 3 108 лв., а прогнозите за 2015 са тя да достигне 3 358 лв. Лекото забавяне в ръста на заплатите (в последните няколко години е над 10%, а през 2014 е 8%) вероятно се дължи на решението за вдигане на максималния осигурителен доход, отбеляза Захариев, цитиран от manager.bg.

Тази година БАСКОМ прави една сравнителна характеристика на възнагражденията на българските програмисти с тези във Великобритания. Средното годишно възнаграждения на програмист в България е 40 290 лв., а на същия специалист във Великобритания е 40 527 паунда. Изчислено с помощта на паритета за покупателна способност (ППС – колко неща могат да се купят в дадена държава с получаваното възнаграждение) обаче, данните показват, че заплащането у нас е изравнено с това във Великобритания, обясни още Георги Захариев.

Анкетата сред компаниите членове на БАСКОМ показва, че над 80% от компаниите възнамеряват да открият нови работни места през 2015, 90% очакват ръст на приходите, а 9% смятат че ръстът ще е над 50%.

БАСКОМ планира до 2020 в страната да бъдат изградени 20 образователни центъра, които да подпомагат създаването на софтуерни специалисти. От асоциацията изчислиха, че ако 10% от децата, обучаващи се в тези центрове, станат софтуерни специалисти, страната ще разполага с поне 6 000 подготвени кадри.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

beylikdüzü escort bayan , istanbul escort

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.