Как леенето на куршум помага срещу страх?

куршум

Как леенето на куршум помага срещу страх? Отговорът на тази загадка дава историкът и етнолог доц. д-р Ангел Гоев. В предаването „Знаците“ той обясни, че когато човек се уплаши, трябва да отиде при баячка да му лее куршум.
Трябва да се вземе парче олово или восък и трябва да приспи една нощ с тях, под възглавницата, преди да отиде при нея. Отива при бавачката и в зелен съд, зелена паница, разтопява оловото и слага мълчана вода – да не се говори, докато го прави. Защото злите сили щели да влязат в тази вода.

Уплашеният ляка като главата му трябва да са на запад, а краката – на изток. Слага зелената паница с мълчаната вода над главата му и изсипва горещото олово и се вярва, че твърденото олово ще получи фигура от това, от което се е уплашил човек.

Какво се получава?

На уплашения му минава в повечето случаи, обясни доц. Гоев. Оловото или восъкът има способността да поемат енергията. Уплашеният мозък излъчва енергия, която се възприема от парчето олово, докато спи над него.

Бабата като вземе оловото или восъка, го разтопява и когато го излее, то отново се твърдява и показва от какво се е уплашил. Например, ако се е уплашил от куче, ще се покаже куче на оловото, разказва етнологът.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.