Колко българи грабнаха зелена карта през 2015 г.?

item_zelenakarta
Американската мечта ще могат да сбъднат близо 800 българи. Точно 782 нашенци са спечелили така мечтаната зелена карта за САЩ през 2015 г. по Програмата за разнообразяване на имигрантския поток.

Това показват данни на американското посолство в София, цитирани от БТА. В лотарията за зелена карта от 2011 г. до 2013 г. са се регистрирали общо 157 033 българи заедно с още 135 163 души, посочени като придружаващи лица.

По програмата за 2015 г., регистрацията за която е през 2013 г., са се включили 48 840 кандидати, а като придружители са участвали още 42 339 души, или общо 91 179 българи.

От посолството на САЩ призовават всеки, който участва в лотарията, да проверява дали е избран само през официалната интернет страница http://redirect.state.sbu/?url=www.dvlottery.state.gov, като използва номера за потвърждение, който се генерира при регистрацията за лотарията.

Зелената карта представлява имигрантска виза, даваща възможността притежателят й да живее, работи, учи в САЩ с почти сходни права като тези на всеки американски гражданин. Той/тя също така може да получи американско гражданство след известен брой години.

Програмата за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ, известна като зелена карта, е одобрена от Конгреса и се ръководи от Държавния департамент. Тази програма се провежда в рамките на всяка финансова година съгласно условията изложени в член 203 (c) от Имиграционния закон. С член 131 от Имиграционния закон от 1990 г. (Публикация L. 101-649) се допълва член 203 от Закона за имиграция и натурализация, като по този начин се създава нова имиграционна категория – DV. Съгласно този закон годишно се предоставят 55 000 визи за постоянно пребиваване на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ. България е включена в списъка със страни, имащи право на участие, през 1994 г.

Програмата DV предоставя визи за постоянно пребиваване в САЩ на кандидати, които отговарят на някои съвсем лесно изпълними, но стриктни условия. Кандидатите за визи биват избирани посредством случаен компютърен подбор на принципа на лотарията.

Визите обаче се разпределят между шест географски района, като по-голям брой визи се предоставя на райони с по-нисък процент на имиграция. Не се отделят визи за граждани на държави, които са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните 5 години. В пределите на даден район нито една държава не може да получи повече от седем процента от наличните визи за една година. Селектирани биват двойно повече кандидати и не на всекиго изтеглен е гарантирано, че ще му бъде издадена виза.

Кандидатстване

Кандидатстването е напълно безплатно и се осъществява единствено по електронен път на следния адрес: http://www.dvlottery.state.gov.

Сайтът е отворен за подаване на заявление за участие в лотарията всяка година, в продължение на близо месец, от началото на октомври до началото на ноември.

Ако бъде получен повече от 1 електронен формуляр с данните за даден кандидат, ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра. Кандидатите за участие в лотарията могат да подготвят сами електронния формуляр за участие или някой друг да го подготви и изпрати от тяхно име. Необходима е снимка, която трябва да отговаря на стандартните за американските визи условия.

Процесът на регистрация на електронния формуляр за участие би трябвало да завърши с получаването на електронно съобщение, потвърждаващо успешното регистриране на кандидата, съдържащо името му, годината на раждане, потвърдителен код (Confirmation Code) и печат с датата и часа на регистрацията. Кандидатът трябва да запази/отпечата това потвърждение, тъй като това е единственият код, който ще му бъде предоставен и само с него може да провери дали е изтеглен на 1 май идната година на следния адрес: https://www.dvlottery.state.gov/ESC/.

Уведомителни писма по обикновената поща вече не се изпращат.

Към електронния формуляр всеки кандидат също трябва да включи информацията и снимката на своите:
– съпруг/а,
– всяко несемейно дете под 21 години, включително всички родни деца, законно осиновени или доведени деца на двамата съпрузи от всички бракове, настоящи и предишни (ако има такива), дори ако детето не живее заедно с кандидата или няма планове да имигрира при евентуално изтегляне.

Ако не включи гореописаните членове на своето семейство, рискува да бъде дисквалифициран при евентуално изтегляне. Друго важно условие е кандидатът да притежава Диплома за средно или средно-специално образование или поне 2 години трудов стаж в област, отговаряща на условията според инструкциите.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.