Шанс за България, шанс и за българите!

Шанс за България, шанс и за българите. Това са изводите от доклад на международната компания Colliers International. Според него бързото повишение на заплатите в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) може да окуражи част от значителния брой българи, които работят в Западна Европа, да се върнат в родината си.

шанс за България

http://static.economic.bg

Според компанията делът на българите, които работят в Западна Европа, е 9.8% от общия брой на емигрантите от шестте държави. Румънците са 14.1%, а поляците – 6.6%. Именно големият брой емигранти, които са основно млади, квалифицирани и образовани хора, е сред главните причини за недостига на кадри в икономиките на държавите от ЦИЕ.

От Colliers отбелязват, че бумеранговият ефект, каращ част от емигрантите да се върнат от Западна Европа заради повишените заплати, ще доведе до ръст на инвестициите в имоти и търсенето на офисни и индустриални площи.

Потреблението на стоки също ще скочи и ще доведе до ръст в сектора на логистичните и търговските площи.

Шанс за България

http://static.economic.bg

От финансова гледна точка, затегнатите условия на трудовите пазари в ЦИЕ създават инфлация по отношение на работните заплати най-вече на квалифицирани кадри. Минималните възнаграждения в ЦИЕ-6 (Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България) нарастват значително (7% – 15%) през тази година. Състоянието на валутните курсове (включително отслабването на британския паунд, в следствие на Брекзит) и данъците създават предпоставки за по-бързо унифициране на нетните заплати през следващите 5-10 години. Цената на издръжката на живот в ЦИЕ се покачва, но с по-ниски темпове в сравнение с други държави, като например Обединеното Кралство.

Емоционални аргументи, като използването на роден език или получаване на образование в собствената държава, са въпрос на лични предпочитания и преценка. Това, което се забелязва, обаче е, че ролята на някои от основните фактори за емиграция – корупция, политическа нестабилност и неефективност на институциите, започва да отслабва.

Данни на организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват спад на качеството на живот в някои от западноевропейските държави. Въпреки казаното до тук и предпоставките за завръщане обратно към региона, проучвания сред служители на компании в ЦИЕ разкриват, че продължава да има желаещи да последват съгражданите си в посока Западна Европа.

Придвижването на запад на жители на ЦИЕ-6 се засили след приемането в ЕС на държавите от Вишеградската четворка  през 2004 г. и премахването на ограниченията пред свободното движение и право на труд за българи и румънци през 2014 г. Стремежът към по-високи доходи е основната причина за преместване. Няколко момента са интересни по отношение на географското разпределение на емигрантите. От ЦИЕ-6 най-голям е броят на румънците заселили се в Италия. Около 845,000 поляци живеят в Обединеното Кралство. Това е една трета от общия брой емигрирали поляци в Западна Европа и 2.2% от населението на Полша. Процентът унгарци и словаци, живеещи в Западна Европа е значителен – 4.4% и 4.3% от населението на съответните държави, а най-нисък и стабилен е този на чехите – 1.7%.

Съществена част от емигрантите на ЦИЕ пребивават в Обединеното Кралство, напр. 40% от гражданите на Словакия в Западна Европа са именно там. Брекзит стана факт, но към момента около година по-късно, няма реални сигнали за промяна в курса на политиката на ЕС за свободно движение на хора. Анти-имигрантските политически платформи също не са постигнали значимо влияние върху европейското законодателство.

Комбинация от фактори като увеличение на заплатите, ниски данъци, по-добро управление и законодателна рамка, модернизиране на образователната система, познатата културна среда и насърчителни мерки на правителствено ниво могат да станат причина за връщане на емигрантите.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.