Софийската зоологическа градина – най-старата на Балканите

youtube

youtube
Знаете ли къде се намирала зоологическата градина в София? Ако локализирате мястото и сте го посещавали, със сигурност знаете, че първоначално тя не е била там.

Софийската зоологическа градина е най-старата и най-голяма на Балканския полуостров. Създадена е преди повече от 100 години и се простира на 360 декара земя. Основна заслуга за това имат българските царе Фердинанд I и Борис III – широко известни с големия си интерес към природата.

Първоначално е била на днешната Ботаническа градина, срещу Софийския университет и впоследствие преместена на сегашното й място.

Първите животни, които цар Фердинанд І е отглеждал, е черен лешояд, фазани, елен, двойка кафяви мечки.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.