Начало BG Открития Българите – по-стари от всички други народи в Европа?

Българите – по-стари от всички други народи в Европа?

15 коментара
esteto.bg

Измина повече от век, откакто с научните си трудове по произхода на българите и началото на населяването на българите по нашите земи Ганчо Ценов взриви представите за историята ни. Той веднага бе окачествен от традиционалистите като „учен чукундур“ и бе отречен, унизен и оскърбен. И замина да пише българската история в чужбина. В Берлинския университет защити докторат, който му бе отказан в родината.

21 век обаче започна с потвърждаване на най-стойностното му твърдение, че българите са много старо автохтонно население на Балканите, че траките са българи, че мизи, македонци и дори мирминдонци от Троянската война са само другите наименования на българите. Преди време, desant.net писа за резултатите от изследванията на българския генетичен проект с управител инж. физика Евгени Делев, че ДНК изследванията показват, че най-голям процент от населението ни са потомци на предтракийските заселници по нашите земи отпреди 25 000 години. Ганчо Ценов вече бе доказал, че траките са българи чрез най-сакралния пример, приеман дори от най-ортодоксалните учени – черепа на победения враг да се превръща в ритуална чаша. Познатият от хрониките не само от времето на кан Крум, а и от китайски историци от хилядолетия по-рано церемониал, се оказа стародавна тракийска практика, описана от старите хронисти. Проф. Веселин Бешевлиев установи, че формирането на личните имена при траките и българите е едно и също.

Евгени Тодоров доказа, че традициите, душевността и обичаите на траки и българи съвпадат. Петър Детев и Йордан Детев установиха, че народната медицина при българи и траки е една и съща. Учени от дружество „Българска орда“ вече години наред доказват, че китайската медицина се основава на българската, за календара това е отдавна безспорен факт… От тук до извода, че кан Аспарух не е дошъл с някаква си орда, която после се претопила сред славянското население, има само една крачка. „Антиученият“ д-р Ганчо Ценов с болка обясняваше, че е критикуван „не по съдържание, не защото и писаното от мен е вярно, а защото съм патриот“.

Нашата история още е надстройка на базата на византийски съчинения, писани не от професионални историци, а от интенданти на войнствените си императори. Те са били длъжни да игнорират българите, а където силата на фактите ги задължавала да ги споменават, прибягвали до унизителни измишльотини. Д-р Ганчо Ценов загърби византийските слуги и намери неподозирани източници в западни документохранилища, в тайния архив на Ватикана (единственият български учен, стигнал до тая светая светих благодарение на милионите на съпругата си – германка). Помогнаха му владеенето на няколко западни езика, а също и старогръцки, латински, староеврейски.

Благодарение на четенето в оригинал на старите автори като Касиодор, Енодий, Йордан, Павел Дякон, Комес Марцелин, Теофан и други, той зачеркна традиционалистите, приспособяващи фактите, за да оправдаят предварително начертани решения, в които предубежденията се приемаха за правило и така се натъкмяваше историята, каквато я знаем и досега. Тук ние ще се спрем както на д-р Ганчо Ценов, така и на малко познатите у нас хроники на полския шляхтич Мачей Стрийковски, у когото също се намират упорити доказателства за присъствието на българи по нашите земи поне 1000 години преди кан Аспарух.

Жалко, че на този полски шляхтич, а не на българин дължим описания на бита и обичаите на българите. Те са написани в един ренесансов дух, който върви през легенди и факти, през Омир и Орфей, Бакхус и Афродита, по един начин на изследване, обобщен от властелина на европейската история Норман Дейвис, че фолклорните приказки са хранилищата на колективната народна памет. Мачей Стрийковски обикалял нашите земи по средата на шестнадесетото столетие. Той установява, че българите са много стари заселници на Балканския полуостров и че земите им са дадени лично от Александър Велики с нарочна златобуквена грамота. Читателят не може да не се удиви от факта, че в шестнадесетия век българите са имали памет за миналото си в много по-голяма степен, отколкото днешните им потомци. В онова време българите, с които хронистът се среща, са знаели, че са много старо население, дошло на Балканите от Мала Азия – нещо, което едва в наши дни Българският генетичен проект доказа, като уточни и това, че до Мала Азия това население е дошло от Северна Месопотамия.

При д-р Ганчо Ценов имаме великолепно доказателство за откритията на Стрийковски, които той прави, анализирайки писаното от йеромонах Спиридон в неговата „История во кратце о народе болгарском“. Там има и една история с българския владетел крал (така го нарича йеромонах Спиридон)  Колад и синовете му Болг, Керетрий и Брен. Тогава техният народ бил населявал днешно Софийско, Кюстендилско и Скопско. Синовете решили да завладеят нови земи. Брен дори стигнал до Мала Азия. Но за нас по-важен е Болг. Той завзема Македония, Тракия, Далмация, Беломорието и стига до Рим. И тогава за първи път в римски хроники са документирали българите като народ.

Любопитна връзка се намира и в една и досега позната коледна припявка: „Бог се роди, Коладе“.
Крал Колад е бил жесток диктатор. Когато влязъл в досег с елини и римляни и видял как те се кланят на богове, разпоредил на народа да му се кланя не като на крал, а като на бог. Когато се родил синът му Болг, наредил всенародни тържества, „празновати в месец декемврий 24 дня, ядуще и пияще, и пеюще песни”, сиреч „Болг се роди, Коладе, тойзи вечер, Коладе“ и прочие с многократно повтаряне на името Коладе…

Така през столетията дошъл до наши дни, приспособен към християнството, познатият припев „Бог се роди, Коладе“. Вероятно като ехо от тази България, ако територията е наричана така, е една България вече от времето отпреди основаването на Византийската империя, за която пише Марин Дринов. Тази България по-късно е погълната от Византия. И това е смятано от ортодоксалните учени за антинаучно, но в Британския музей в съчиненията на свети Йероним се намира една карта на Евсевий (270-338), на която са очертани Балканите и там черно на бяло има местност „България“.

Евсевий не е случаен хронист, той е бил владика в Цезареа (Палестина), един от най-известните и прецизни църковни историци, наричан Баща на църковната история. За тази България има доказателство и в хрониката на Теодор Момзен, писана между 235 и 238 г. Отново се връщаме към упорития в изследванията си Мачей Стрийковски. Според него в началото на пети век българите превзели Крим. През 420 г. под водачеството на Дербал се настанили между Дунав и Днепър, прогонвайки даките. През 454 г., като чули за смъртта на император Теодосий, завоювали Долна и Горна Мизия и нарекли земите България. Завзели цяла Тракия и през 467 г., побеждавайки император Зенон, обсадили и подпалили Константинопол.

Заради тези нападения император Анастасий издигнал дълга стена от Черно до Мраморно море. Стрийковски твърди, че през 1574 г. видял остатъци от нея – зидове, ровове и валове. Все по време на обиколките из българските земи Стрийковски бил удивен от запазената колективна народна памет за събития не само от времето на Дунавска България. Българи му разказвали за тракийските могили, каквито се срещали на много места. Те били от дялан камък и се знаело, че под тях лежали телата на велики князе и воини. За техните подвизи още се пеели песни.

„По улиците – пише полският историк – и по обикновените площади с гъдулки, гайди и арфи се възпяват със съчинени от тях стихове храбрите дела на знатни князе и рицари“. Песните се посрещали с голяма радост от народа. Тази традиция била до там силна и опасна, че очевидно плашела турската власт. Затова и с нарочни разпореждания на Високата порта били взети съответни мерки – султанската хазна давала луди пари, за да се разпратят из нашите земи скитащи певци, които да измислят и пеят из кервансараите „прекрасните песни за храбростта на еничари, паши, санджаци и спахии“. Стрийковски наблюдавал и такива певци, но у тях нямало обаянието на българските.

За внимателните читатели ще отбележим, че Мачей Стрийковски не е много придирчив към посочваните от него години и често те са грешни, но полският хронист не греши в истинноста на събитията и само въпрос на механично уточнение е да се намери вярната година на случилото се. За нас е най-важното, че и в този малко познат източник за българската история е показано, че българите много преди кан Аспарух са били трайно заселил се народ край Дунава, в Мизия, Македония и Тракия. Потвърждение намираме и в безспорния Норман Дейвис, според който през пети и шести век Константинопол бил атакуван многократно от хуни, авари, персийци и араби. Той отбелязва и че през 411 г. Атила, бич Божи, стига до Цариград. Като основна част от хуните, тогава българите вече били наричани „велика сила“. Някои изследователи дори стигат до там, че смятат Атила за български княз – така го наричат и древни автори като Пиркс, Ибн Фазлан и др.

Фазлан е писал преди всичко за Велика България, в която е пребивавал. Но той дава описания и на държавата на Атила, като описаните там уредба, обичаи при посрещане на гости, употребата на питиета от мед и вино, съвпадат с традициите на българите. От Фазлан и Пиркс може да се извади заключение, че българите са били преобладаващи сред хуните на Атила, като има хронисти, които смятат, че истинското име на вожда е било толкова българското Дилко, а не както го пишат римляните Attilis. За това говорят и други древни писатели, които наричат наследниците на Атила българи. Като Енодий и Касиодор, които определят населяващите през пети век Панония българи. Йордан, готски историк, пък отбелязва, че в средата на петото столетие българи живеели на северозападния бряг на Черно море. За техни нападения в Тракия се сочат годините от 490 до 502-ра.

За голямо сражение през 499 г. говори и Марцелин. Тогава военачалникът Арист с 15 000 бойци и 520 коли с муниции тръгва срещу българите. Битката става край река Цурта (може би Цибър), където погиват 4000 императорски бойци, а останалите били обърнати в бягство. За разбити от българите римски войски споменава и Теофан. Пак според него българи разбили византийци през 531 г. Комес Марцелин пише, че през 535 г. по река Янтра в Мизия само българи живеят. Теофилакт потвърждава това за 590 г. Теофан и Никифор са категорични, че по времето на император Константин Погонат българите владеели Македония.

Стари хронисти говорят за големи победи на българи през 517 г., когато те превзели Македония, Епир и Тесалия. През 559 г. българите отново стигат до стената, строена от Анастасий. За това, че поне 250 години преди кан Аспарух българите вече са били възприемани като трайно заселили се край Дунав и че те били страшни и многобройни, пишат Касидор и Енодий. Според Йордан българите се прочули най-вече заради греховете на ромеите. Един вид Божие наказание за Рим. Към всичко това следва да добавим и историческия документ, известен като Анонимен хронограф – латински източник от ІІІ век, препис от много по стар документ, в който се казва, че българите са един от 24-те най-стари народи, много от които отдавна са изчезнали. Така че се налага крещящата необходимост да променим коренно представата си за началото на българската държава и за произхода на българите. На първо време трябва двайсет и първи век да стане Векът на Ганчо Ценов – първопроходеца към истинската история на България.

*Източник: desant.net

armageddonsports.com
15 коментара
9

Подобни публикации

15 коментара

Иванина 25/02/2019 - 12:57

Е, и? Някаква файда от това? Срамота, че сега не сме нищо повече от едни андрешковци, прости, нахални, тъпи, завистливи и необразовани.

Reply
movieman777 16/03/2019 - 08:12

ЗАЩОТО СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ОТ ПАРТИЙКИ РЕЛИГИЙ И ЕГОИЗЪМВИСША СТЕПЕН ЗА ТВА СМЕ ПРОСТАЦИ И АНДРЕШКОВЦИ.

Reply
Gancho 26/06/2019 - 12:44

prava si

Reply
movieman777 16/03/2019 - 08:09

ПЪРВИ СМЕ ДОРИ И В СВЕТА.ПРЕДИ чифутягите. ЗАЕДНО С КЮРДИ АРМЕНЦИ И ПАЛЕСТИНЦИ ОТ КЪДЕТО ПРОИЗХОДА ИСУС ХРИСТОС.

Reply
Gancho 26/06/2019 - 12:44

Gluposti

Reply
Йордан 20/05/2019 - 20:40

Вие ако сте андрешковци, тъпи и завистливи, аз не съм а и мисля че половината от българите не са.

Reply
Хари 25/05/2019 - 11:54

Хахах, в един друг виц пък бяхме първи във Вселената.

Reply
Gancho 26/06/2019 - 12:45

Zaprili4ahte ha Makedonskite Bulgari ot Severna Makedonia!! haha ha

Reply
Аспург 25/05/2019 - 14:11

Това е истинската Българска История и е крайно време ние българите да я учим и знаем, такава каквато в действителност е. А не за някакви си ханове, тангри-мангри, турци-иранци, бимбистанци и пакистанци.

Reply
какво значение има 24/06/2019 - 09:00

О да !!! Имаше също така статии от уж превелики бг историци, спедциалисти че …. фараоните са били българи …. така че нииищо не ме учудва !!!
Дайде да търсим минало величие за да забравим днешната мизерия !!! Мизерия както материална така и духовна!!! Мизерия от сведени глави и непукизъм !!!

Reply
Peter Djadaguliev 24/06/2019 - 11:19

Смешно и антикварно ми звучи всичко това .
Но и да е вярно това изложение- КАКВО ОТ ТОВА ?
Освен ТРАКИЙСКИТЕ могили със гробници доказващи съществуването на траките къде са ДРУГИТЕ АРТ ФАКТИ доказващи че е имало векове преди римляните българи по тези земи.
СТИГА СМЕ СЕ РОВИЛИ В ВЪВ ВЕКОВЕТЕ НАЗАД И СЕ ПИШАТ СЛАДКОДУМНИ МАТЕРИАЛИ СЛЕД КАТО НЯМА НИКАКВИ КУЛТУРНИ АРТ ФАКТИ И ОСТАНКИ.
НЕКА СЕ ПОГЛЕДНЕМ СЕГА НА КАКВО ПРИЛИЧАМЕ И АКО СМЕ КУЛТУРНА НАЦИЯ С ТОЛКОВА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ ТЕАТРИ ОПЕРИ и т.н ДА СЕ ПРОМЕНИМ в положителна посока.
АЗ СЪМ ПРОТИВ ХАРЧЕНЕТО НА МИЛИОНИ СРЕДСТВА ДА СЕ КОПАЕ ЗЕМЯТА ВЪРХУ КОЯТО ЖИВЕЕМ И ДА ОТКРИВАМЕ АРТ ФАКТИ ОТ ВРЕМЕТО НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ – т.е в момента България с инвестиране на народни пари работи за величието на РИМСКАТА ИМПЕРИЯ.
За ТРАКИЙСКИ АРТ ФАКТИ – ДА ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ И ПОПУЛЯРИЗИРА ЖИВОТА И БИТИЕТО НА ТРАКИТЕ.
СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ ГРАДЯТ ДЪРЖАВИТЕ СИ НАД ЗЕМЯТА а НИЕ в БЪЛГАРИЯ ВСЕ РОВИМ РИМСКИТЕ НЕ МНОГОЗНАЧИТЕЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ АРТ ФАКТИ и за какво. За да угодим на АРХЕОЛОЗИ които правят сериозен бизнес от това.
В наше време лесно се харчат народните пари .Но никой на прави нещо сериозна ДА СЕ ПРАВЯТ ПАРИ – т.е ДА ВЛИЗАТ в ХАЗНАТА ПАРИ.
ЗАЩОТО НЕ Е ГОЛЯМА РАБОТА ДА РАЗКРИЕШ ДАДЕН ОБЕКТ.
А ГОЛЯМА РАБОТА Е ДА БЪДЕ РЕСТАВРИРАН ЗАПЕЧАТАН И ПОДДЪРЖАН за да привлича ТУРИСТИ и носи пари.
КОЛКО СА ТАКИВА ?

Reply
Родолюбка 01/07/2019 - 10:26

За Вас май парите са станали идол, другото е „смешно и антикварно”, колкото и големи букви да използвате, животът на дребно прозира.

Reply
Sotir Cacarov 25/06/2019 - 19:35

Alo avtora da vzemi da si popravi pravopisnite greshki sled tova da poblikuva koi ot kade e i tem podobni gluposti…….

Reply
Gancho 26/06/2019 - 12:49

Погледнете къде сме сега а не да измисляте глупави и неверни приказки за миналото, още повече че нямате доказателства! За смях ме станали!!

Reply
И. Кръстев 03/07/2019 - 18:55

Типични напъни на малък комплексиран народ – ей, ще ви се смеят и македонцит!

Reply

Оставете коментар

* Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и стриктна политика за поверителност при обработка на Вашите лични данни. Приемам Политика за поверителност