Антиоръжието – поредното уникално българско изобретение

антиоръжие

През 2004 година българският гений отново обърна погледи от цял свят към себе си. Повод за това беше революционно откритие в областта на въоръжението, по точно на защитата на потенциалната цел.

Измислен бе компактен уред, тежащ по-малко от половин килограм, който засича около 90% от известните оръжия и експлозиви – антиоръжие. Той успява да направи това, отчитайки специфични азотни частици, които са налични в огромна част от познатите амуниции и взривни вещества.

Можем да си представим уредите, с които сапьорите обезвреждат експлозиви. Те са огромни, освен това изискват много голяма близост до обекта, който се проверява. Съответно това води и до изключителен риск за човешкия фактор, занимаващ се с проверката и обезвреждането.
Сложната, голяма по обем и тежка апаратура на сапьорите става до голяма степен излишна след българското изобретение на инж. Юри Марков. В масовия случай, така нареченото антиоръжие е достатъчно за откриването от сравнително голяма дистанция на експлозиви и въоръжение. С изключение на специфични случаи и боеприпаси, то е достатъчно за локализирането на потенциалната опасност.

Името, под което е патентовано на Стария континент и в Щатите, е Sniffex. То произтича от Sniff (подушвам) и ex (explosives – експлозиви). Във връзка с наименованието възниква един куриоз.

Оказва се, че има продукт със същото име и много сходни функции. На всичкото отгоре, отново има българска връзка в екипа от учени, който го е създал. За щастие, не става дума за заимстване, а за съвпадение.

От години антиоръжието се прави в заводите „Арсенал”. Много важен момент, който трябва да се отбележи непременно е, че уредът е така конструиран, че обезсмисля много от възможностите за плагиатство.

Това дава спокойствие при износ, включително за държави като Китай, където доста често нещо се купува само веднъж, след което започва подобрено серийно производство. През 2010 година в Правец бе открита лаборатория, свързана с изпитване на продукта.

За успеха и надеждността му гарантира фактът, че специалните подразделения на множество държави, включително един от лидерите в сферата на сигурността, а именно Израел, се доверяват на нашето изобретение. В България също се охраняват редица обекти и ведомства, посредством уникалния уред.

През 2008 година се случи доста неприятен случай, свързан с българското изобретение. Американското правораздаване се зае с него, считайки, че има евентуално източване на държавни пари чрез умишлено представяне на завишена себестойност на продукта пред държавната администрация на САЩ и заделяне на огромна сума за закупуването му в пъти надвишаваща реалната цена.

Успокоителното за нас е, че хората, захванали се с тази „схема”, казано по нашенски, са американски партньори на българския изобретател, промотиращи продукта в САЩ, тоест нашият сънародник няма нищо общо с тези порочни практики.
Успешното производство и пласиране на изобретението по цял свят продължава и днес. Непременно трябва да бъде обърнато внимание на обстоятелството, че „снифексът” е само разклонение на едно огромно откритие, спомагащо за намирането и ликвидирането на вредни въздействия и частици в природата на много равнища.

„Антиоръжието” е един пример за съзидателния потенциал на българския гений, който може би един ден ще спомогне за положителна промяна в световен мащаб.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

beylikdüzü escort bayan , istanbul escort

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.