Възстановяват Майката на всички български църкви

Майката на всички български църкви

НИМ

Започна процеса на възстановяване на Голямата базилика в Плиска – Майката на всички български църкви.

Тя е построена от цар Борис І веднага след покръстването в 865 г. по западноевропейски план, донесен в българската столица от архиепископа на българската църква Формоза, назначен от папата.

Предполага се, че е уголемен вариант на папската катедрала „Сан Пиетро”. Храмът в Плиска наистина е най-голямата християнска църква в Европа – с 20 м. по дълга от истанбулската „Св.София”.
Дълга е 102.50 м. и широка 30 м. Разположените в чертите на нейната ограда Архиепископска резиденция и Манастир – скрипторий (фабрика за книги) е снабдявал с богослужебна литература българските мисионери, покръстили населението в териториите на днешните държави Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора.

Български мисии, начело с епископи е имало и в папската столица Краков и в чешката Прага до края на Х век. Но там делото на православието пропаднало в ХІ век.

Първият етап на възстановяването на базиликата ще бъде завършване на археологическите разкопки в нея. Те са започнати от проф. Павел Георгиев от НАИМ към БАН – дългогодишен разкопвач на храма.

Касае се само за няколкодесетки квадратни метра площ – мястото на малък храм мартирий, в който са се пазили мощите на един от първите български светци-мъченици. Това е бил свети Боян Енравота, син на кан Омуртаг, убит от брат си кан Маламир в 831 г. заради християнската си вяра.

В центъра на мартириума има голям масивно изграден от каменни четвъртити блокове Свещен кладенец. Разкопките в него са започнали още в края на ХІХ век от руския академик Успенски. Той е стигнал до 7-мия метър, но се е уплашил, тъй като не е разполагал с укрепителна техника и материали и е затрупал изкопа и кладенеца, за да ги запази. Сега разполагаме със всичко необходимо за пълното проучване на Свещения кладенец.

Надеждите са на дъното да се открият църковните скъпоценности и мощите на Св. Боян. Известна е практиката при вражи нападения в тези кладенци да се крият съкровищата на църквата – златна и сребърна църковна утвар, мощехранителници и т.н.
Археологическите разкопки и възстановяването започва с 500 000 лв. Общо те ще струват около 8-10 милиона. Божидар Димитров, комуто чрез договор с Министерството на културата е поверена тази деятелност, е започнал кампания за набиране на дарителски средства.

Отзовали са се много българи от страната и чужбина, както и руснаци, постоянно живеещи в България, знаещи за фундаменталната роля на тази църква в покръстването на Русия.

Очаква се археологическите разкопки да завършат за около месец и веднага след това с обществена поръчка да се определи фирмата, която ще извърши частичната реставрация на храма. Разчета на Божидар Димитров е, ако се осигурят пари, възстановяването на сградата да стане за около година.
Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.