Защо българите кимаме така?

интернет

интернет

Хората комуникират помежду си не само с думи. Понякога те общуват и с жестове. Като например, кимането – нещо толкова елементарно, но бързо разбираемо за всички около нас.

И не съвсем. Българите например остават неразбрани, когато кимат. Защото го правим наобратно от другия свят.

Когато не сме съгласни, кимаме с главата нагоре-надолу, а когато сме съгласни – наляво и надясно. Абсолютно наопаки на останалите държави.

В известните туристически райони местните жители помнят за националната ни особеност и се контролират, но има места, където рядко стъпва туристически крак и там чужденците често се объркват.

Но ве пак откъде идва тази наша национална особеност?

Според една от версиите (може би най-правдоподобната) традицията идва от времето на турското робство. Турците питали българите, опирайки им нож в гърлото, „Отричаш ли се от православната вяра?“. Ако изтезаваните отговаряли отрицателно, (мърдайки главата наляво-надясно), турците ги екзекутирали, пише webmiastoto.com.
Тогава българите се разбрали помежду си да променят жестовете: утвърдителният жест да бъде наляво-надясно, а отрицателният – нагоре-надолу. Така привидно кимали уж, че са съгласни да си сменят вярата, но в душата си пред Бог изразявали несъгласие.

Но не сме само ние – индийците, албанците и гърците също казват „Да“ с кимане встрани.

И накрая, да не забравяме, че все пак сме българи – тоест, не ние кимаме наопаки, а другите…

Коментар

  1. Глупости… 22/02/2016

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.