Класация за конкурентоспособност на туризма – къде е България?

littlebg.com

freeimages

България е на 49-та позиция по конкурентоспособност на туризма от общо 141 държави. Това показва последният доклад на Световния икономически форум /СИФ/, озаглавен „Доклад за конкурентоспособността на пътуванията и туризма 2015“.

Докладът отразява промяна в индекса за конкурентоспособност на пътуванията и туризма (Travel & Tourism Competitiveness Index – TTCI).

TTCI от своя страна „измерва“ наборът от фактори, които позволяват устойчиво развитие на сектор „Пътувания и туризъм“, който допринася за развитието и конкурентоспособността на една държава. TTCI се състои от 4 подиндекса, 14 стълба и 90 индивидуални показателя за всяка държава.

Европа държи лидерска позиция като регион с 6 европейски държави в топ 10 на индекса. Сред основните изводи от доклада е фактът, че туристическият бизнес продължава да се увеличава по-бързо от глобалната икономика като цяло. Секторът се възстановява бързо дори след като е преживял шок, пише economy.bg.

Страните, които се изкачват най-бързо в класацията, са възникващите и развиващите се икономики*. Това са държавите, които се ориентират бързо за новостите и се нагаждат към изискванията на потребителите без значение дали става дума за възрастни туристи или за най-младото поколение любители на пътешествията. Те също така отчитат нарастващата важност на онлайн услугите, особено чрез мобилен интернет.

Третият основен извод от тазгодишната класация е, че развиващият се сектор на пътуванията и туризма осигурява възможност за растеж и социални придобивки във всички държави, без значение дали са богати или не. Силният туристически сектор е отговорен за разкриването на много нови работни места за всякакви нива на компетентност, отбелязват от СИФ.

Четвъртият основен извод от TTCI 2015 гласи, че туристическата индустрия е сложна и изисква сътрудничество между различни държавни институции, работа с международни партньори и публично-частни партньорства за по-лесно преодоляване на пречките пред бизнеса.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.