Рекламираме Балчик с 3D мапинг

Община Балчик

Община Балчик

3D филми ще показват природното, културно и историческо богатство на Балчик.

Съвременната визуализация ще може да бъде наблюдавана в една от залите на „Мелницата“, чието реновиране приключи това лято. Дейностите по закупуването на техника и реализирането на 3D продукцията са одобрени тази седмица.

Те са заложени в проекта „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ („Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D – Arch 3D“, който  Община Балчик   подготви съвместно с Община Мангалия – Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020.

Това е поредният проект, насочен към развитие и промотиране на туристическия ресурс в региона. Водещ партньор в дейностите е Община Балчик.

Ще бъдат изработени по 10 3D филма за Балчик и Мангалия и през летните месеци ще бъдат излъчвани на фасадата на мелницата.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност – 1 488 200 евро, които ще бъдат разпределени  по равно за двете общини.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×