река

Най-красивите екопътеки у нас, които трябва задължително да изминете

Екопътеките и екомаршрутите осигуряват безопасно и информирано пребиваване в парка. Разположени в различни участъци на парка, те разнообразяват туристическия продукт на региона, повишават атрактивността на дестинацията и допринасят за увеличаване броя на посетителите. Така способстват за икономическото развитие на местните …

В Хондурас тече река България

В Хондурас тече река България. 130 българи се преселили в Хондурас през 20-те години на миналия век. Техните потомци днес са между 7 500 и 10 000 души, пише сайтът tok.bg. Река в Хондурас носи името България. Рио България извира …

Българските реки след 5 г. – какво ще стане с тях?

Басейновите дирекции публикуваха на интернет страниците си в началото на декември проектите на планове за управление на речните басейни. Граждани и организации имат шестмесечен срок да изразят становищата си в рамките на общественото обсъждане. Замърсяване, изграждане на изкуствени прегради, пресушаване, …

АФП с разказ за българските златотърсачи

Българските реки са пълни със злато. Стотици българи търсят с надежда да станат богати злато в ледените води. Тази традиция е на повече от 2000 г., когато още древните траки са  правили златни бижута по родните ни места. Тя се …
kayseri escort escort bayan