Знаете ли колко са всички върхове в България?

Emiliqn Evdokimov Photography

Знаете ли колко са всички върхове в България? Абсолютно всички!

Сайтът planinar.org е събрал в таблица върховете в България, като събраната информация включва име, географски координати и надморска височина.

До момента базата от данни съдържа 1675 върха в България!
Ширина Дължина Име Височина
42,82194 25,08051 Авора 878
42,66344 26,22399 Адабаир 506
41,90008 25,29583 Аида 859
42,61698 24,55177 Аикая 1005
41,83842 24,98833 Айлата 1187
41,96708 25,28563 Айнине 544
42,08251 23,47505 Аладжа Слап 2695
41,95393 25,01594 Алантепе 347
41,86081 24,74496 Аласе 1315
41,79710 23,35211 Албутин 2688
42,19060 23,57957 Алеко 2717
42,57334 24,53450 Алексица 1517
41,68843 23,66433 Алиманов чукар 922
41,49431 25,38232 Алмалдора 416
42,72007 24,78098 Амбарица 2166
42,01036 24,51623 Анатема 1176
41,99068 24,88426 Анатема 660
42,06533 23,45672 Ангелов връх 2654
41,93534 24,88679 Анкина скала 1394
41,83082 23,57700 Арапката 923
41,41393 25,43562 Арбалък 714
43,44519 22,71591 Арлина Чука 867
42,70649 25,23123 Армаккал 1101
42,60199 24,54104 Арманиери 1301
42,52914 24,96535 Арманък 644
41,70111 23,40380 Арнаутски гробища 1997
41,40204 25,45433 Асар 822
41,39055 25,42236 Асара 559
41,61592 24,50998 Асенов чукар 1624
41,97294 25,48357 Асенова крепост 210
42,66216 24,72199 Асърлъка 543
42,32813 25,19932 Атала 290
42,73429 25,42264 Атово падало 1495
42,49025 24,68765 Ахчатепе 399
42,75493 23,97521 Баба 1787
42,78741 24,54659 Баба 1707
41,74467 23,28916 Баба 1264
41,95194 24,80570 Баба 1239
43,19590 23,52779 Бабака 1028
42,77031 25,56994 Бабата 1006
42,74143 25,68374 Бабина чука 810
42,77651 22,80853 Бабски кръст 969
43,04214 23,26808 Баин Венец 1407
42,62584 24,92815 Баира 731
41,38515 25,29361 Бакаджик 473
42,63470 24,58405 Бакаджика 783
42,52949 25,24399 Бакарджика 646
42,91832 23,18293 Бакин кръст 948
42,39852 25,25534 Баклъктепе 411
42,12728 23,86055 Балабаница 2163
42,12724 23,86267 Балабаница 2 2158
41,54239 22,96837 Балтакова чука 1227
41,97006 25,51039 Балталъка 274
41,61104 24,47928 Балчукар 1692
41,93386 25,37983 Балъка 317
42,57319 24,90337 Балъктепе 441
41,96979 25,05769 Балъктепе 328
41,78427 23,39092 Бански суходол 2890
41,78642 23,38798 Бански суходол 2 2861
41,88516 24,25040 Баташки Снежник 2088
41,83523 23,27078 Бачището 1771
41,72011 23,42124 Башлийски чукар 2674
41,48492 25,23940 Баштепе 783
42,80871 25,28074 Баюва могила 831
41,79327 23,37768 Баюви дупки 2825
41,79203 23,37811 Баюви дупки 2 2826
41,79053 23,37841 Баюви дупки 3 2828
42,74872 25,43486 Бедек 1515
41,73052 23,51235 Безбог 2662
41,74164 23,52164 Безбожка тумба 2259
42,18427 23,58166 Безимен 2793
42,18770 23,60533 Безимен 2767
42,18712 23,60286 Безимен 2761
42,18747 23,60397 Безимен 2756
41,72753 23,44293 Безимен 2655
42,17745 23,65800 Безимен 2626
41,67214 23,52187 Безимен 2623
42,17831 23,65814 Безимен 2623
42,19176 23,62088 Безимен 2605
41,83839 23,31763 Безимен 2600
42,17463 23,66820 Безимен 2564
42,17254 23,66807 Безимен 2557
42,19147 23,45861 Безимен 2550
42,16253 23,64718 Безимен 2542
42,19290 23,66587 Безимен 2541
42,19704 23,46354 Безимен 2540
42,19757 23,46390 Безимен 2536
42,18059 23,67204 Безимен 2505
42,19568 23,62601 Безимен 2496
42,18922 23,69198 Безимен 2475
42,15384 23,70783 Безимен 2404
42,16821 23,68318 Безимен 2351
41,60808 24,58991 Безимен 2191
42,72042 24,89621 Безимен 2172
42,72132 25,09368 Безимен 2171
41,61253 24,58863 Безимен 2058
41,58469 24,57787 Безимен 2017
42,72205 24,80381 Безимен 2017
42,76309 24,20817 Безимен 2007
42,75321 24,34403 Безимен 2002
41,50835 23,64858 Безимен 1960
41,64432 24,49779 Безимен 1939
41,64804 24,50044 Безимен 1925
41,61313 24,36441 Безимен 1669
43,43516 22,81693 Безимен 1376
41,66793 23,52458 Безимен (метална пирамида) 2645
41,73193 23,49327 Безимена Стража 2807
41,94779 24,89276 Безово 1387
41,93913 24,88705 Безово 1308
41,98787 25,59126 Бейтепе 266
41,95517 24,39785 Бекови скали 1473
42,66583 26,16707 Бектепе 592
41,77098 22,56384 Бел Камен 1707
42,7318 25,59803 Бели бук 997
43,56674 22,54057 Белинска Глама 988
41,85028 24,97044 Белинташ 1226
41,84778 24,96714 Белинташ 1 1257
41,84735 24,96673 Белинташ 2 1260
41,84804 24,96755 Белинташ ТТ 1256
42,53210 25,12601 Белите камъни 960
42,54075 25,01435 Белите камъни 920
42,30121 24,31970 Белия бряг 290
41,89760 24,55323 Белия камък 1736
41,87723 24,51502 Белия камък 1567
43,02375 23,17120 Белия камък 1330
42,53362 23,45138 Белия Камък 1138
42,64860 24,53234 Белия камък 1031
42,63441 25,94542 Белия камък 443
42,82137 25,59141 Белковръх 854
42,18041 23,77150 Белмекен 2626
41,57414 24,39636 Белмета 1523
41,93058 24,67755 Белочерковски връх 1646
42,52866 23,31951 Белчева Скала 1833
42,08377 23,26969 Белчевица 2265
42,67711 24,89956 Белчу 1980
41,78812 23,86648 Беслет 1926
41,93775 24,64700 Бехтепе 1669
42,47178 25,27746 Биволска глава 801
41,93781 24,82816 Биклимето 991
42,61800 24,28780 Бич 1455
42,60727 24,46149 Богдан 1614
42,59166 25,15938 Богданец 573
42,68919 25,70207 Богданов гроб 908
42,8201 25,70084 Богданов чукар 770
41,96499 24,67823 Богдановица 1521
42,7368 25,72711 Боев чукар 820
41,87931 24,77878 Божево име 1427
42,79989 25,71866 Божура 792
42,69652 25,01914 Бозалък тепе 1422
41,64466 23,55149 Бойков връх 2342
41,48869 25,26297 Боофтепе 602
42,65405 22,58589 Бор 919
41,95032 25,27306 Борето 459
41,89723 23,18035 Боримечковец 648
42,73784 22,59155 Борова глава 1160
41,89068 24,62538 Боровото 1377
41,86709 24,84850 Боровско градище 1280
41,43506 25,31769 Бостанлъктепе 530
42,71687 24,91728 Ботев 2376
43,53401 22,54860 Бранишка Чука 846
41,93489 24,85767 Бранище 769
42,50750 25,15250 Братан 1236
42,75485 24,35462 Братаница 1991
42,59467 24,15932 Братия 1519
42,95396 23,45597 Бренската чукла 1314
42,34404 25,30884 Брусовото 603
42,87216 22,52889 Бубреджи камик 1282
41,92297 24,15780 Бузеви Колиби 1478
42,73894 25,38966 Бузлуджа 1439
42,66344 22,55157 Буйна чука 1185
42,53298 25,02875 Букова могила 989
41,55432 24,98217 Букова Чука 877
42,76000 24,32294 Булувания 2042
42,59216 24,32312 Буная 1572
42,88221 22,63229 Буни камик 1135
42,72563 25,51941 Буруша 1172
42,44408 25,24949 Бурушлука 680
41,84742 25,42355 Бурхана 401
42,01546 24,04094 Бусак 888
42,79631 22,62898 Бусинска могила 819
42,8139 25,43607 Бутея 838
42,76692 25,14656 Бухала 1527
43,50218 22,72787 Буче 903
43,13901 23,57279 Бъзова могила 1314
42,75482 25,47511 Българка 1445
42,74709 26,32166 Българка 1181
41,72658 23,42285 Бъндеришки чукар 2738
42,8167 25,38158 Бърдото 790
41,93357 24,63681 Бърчината 1684
42,63738 25,05845 Бююктепе 642
42,01530 23,96328 Вазова поляна 1083
41,69993 23,47302 Валявишка чука 2652
41,70298 23,47732 Валявишки чукар 2670
41,99832 24,75702 Вангевловата чука 1239
41,82618 23,26076 Вардището 1508
41,73505 23,43721 Василашки чукар 2614
41,92064 24,63082 Василица 1616
41,63437 23,54687 Васильов гроб 2056
42,83733 22,76882 Ватов Лиляк 1093
42,75204 24,40702 Вежен 2198
41,97859 23,76310 Велиица 1712
42,79302 22,82839 Веля глава 1046
42,49740 23,29154 Ветрен 1629
42,8568 26,47875 Вида 861
42,34444 22,84083 Виден 1487
42,73708 25,47833 Висока могила 1282
42,72108 25,41231 Високата могила 1341
42,49807 24,82493 Високата могила 473
42,95775 23,46553 Високата чукла 1337
42,05635 24,67586 Високия връх 549
41,76733 23,39886 Вихрен 2914
41,99250 26,32750 Вишеград 850
42,81963 22,78988 Владило 1143
42,97530 23,47619 Влаева чукла 1308
42,96818 23,46988 Влаина 1260
42,88951 23,21271 Влашко бърдо 949
42,15164 23,46328 Воден Чал 2688
42,07448 23,34882 Вододела 2312
42,07494 23,34703 Вододела 1 2313
42,07111 23,36091 Вододела 2 2372
42,54281 25,24366 Войводова могила 605
41,65078 24,62692 Войенска могила 1548
42,51206 23,29961 Войчинов рид 1875
43,15437 23,58413 Вола 1058
42,87656 22,52636 Волова глава 1386
42,07408 24,02806 Врани Камък 1000
42,75133 25,51053 Вранов връх 1312
41,89937 24,95778 Врънджинкал 774
42,06093 24,05532 Връх Градището 847
42,04737 24,04994 Връх Калето 1003
42,04298 24,01467 Връх Стража 950
42,04190 24,02517 Връх Тъпанара 953
42,66179 24,97497 Връшника 850
42,02029 23,90723 Вудников връх 1243
41,73296 23,43709 Възела 2616
42,54974 24,41552 Вълк 1247
42,76145 25,10724 Вълча глава 1666
41,91326 24,56241 Вълчи връх 1597
42,79268 25,60973 Върбанов чукар 829
41,96791 24,86189 Върбин Гроб 435
42,73965 22,57888 Върляк 1186
41,88475 24,73398 Върха 1300
41,97353 24,55012 Върховръх 1629
43,13388 23,18755 Гаваници 1675
41,49034 25,42056 Газал 518
41,40115 25,24157 Газалък 508
41,72840 23,48294 Газей 2768
41,94154 24,00311 Гарван 1484
42,61176 22,86150 Гарван 1100
41,74546 24,05756 Гарвана 1716
41,91107 24,42133 Гарваник 1029
42,79881 22,56813 Гарваница 925
41,92996 25,32345 Гарваница 580
41,88193 25,01519 Гарванов връх 949
42,84923 22,68690 Гарванов камик 1006
42,80680 25,05945 Гарванов чукар 895
42,43618 25,30741 Гарванче 744
42,43656 25,30719 Гарванче 743
41,39475 25,43956 Гаргатепе 626
41,43349 25,42705 Гебеш 524
42,64449 24,89094 Гезная 1067
41,98405 25,63216 Гезовица 214
41,73813 23,37409 Георгийца 2589
41,84080 25,41116 Герговица 285
42,71785 24,70922 Гердектепе 1713
42,56422 24,93634 Гермето 513
42,60476 24,56770 Гидинът 1044
43,19968 23,51733 Гинина Могила 1089
42,32392 24,39570 Главата 506
43,51194 23,03583 Гламата 334
42,63673 25,81582 Глигарица 341
43,12428 23,11728 Гола глава 1598
42,56063 23,22257 Гола могила 1563
42,00805 24,72925 Гола могила 1111
42,76619 23,10444 Гола могила 757
42,52816 24,91945 Гола Могила 414
42,89372 22,59568 Гола чука 1282
42,27381 25,25148 Голата могила 242
42,69885 22,81884 Голем камък 906
42,77134 22,64941 Голема Китка 1112
42,48902 23,30018 Голема Чикевица 1347
42,76999 22,55756 Голема чука 1067
42,69926 22,65708 Големи връх 1480
42,81153 22,70146 Големи връх 1219
42,95840 23,01316 Големи връх 1179
42,86485 22,66312 Големи камик 907
42,78502 23,02464 Големи остри връх 923
42,55889 24,64330 Големите маркови камъни 955
41,88435 25,08581 Големия връх 626
42,62774 24,32037 Големия поп 1438
42,79960 25,01865 Големия чукар 923
41,65878 23,46780 Голена 2638
41,65864 23,46827 Голена 2633
42,74146 24,15653 Голеш 1306
42,87854 22,69571 Голеш 1156
42,51225 24,60499 Голи могила 530
41,89244 24,52276 Голица 1922
41,80029 24,13935 Голо Бърдо 1682
41,96801 25,19574 Голо бърдо 530
42,02021 24,67073 Голо бърдце 969
41,84050 24,69072 Голубица 1088
42,16145 23,58748 Голям Близнак 2779
42,56677 25,12171 Голям висок 930
41,78846 24,01460 Голям Гаргалък 1786
42,72762 25,05663 Голям Кадемлия 2275
42,57075 23,35445 Голям Капрал 1031
42,66538 26,1858 Голям Козаревец 555
42,72814 24,83538 Голям Кръстец 2035
42,17457 23,39733 Голям Купен 2732
42,55094 23,31875 Голям Купен 1942
42,69404 25,49972 Голям Купен 1329
42,09886 23,46751 Голям Мермер 1 2607
42,09882 23,46702 Голям Мермер 2 2606
42,06183 23,43847 Голям Мечи връх 2619
41,60272 24,57449 Голям Перелик 2191
42,68627 24,93861 Голям Райски Купен 1455
42,56435 23,28940 Голям Резен 2278
42,15992 23,53437 Голям Скакавец 2718
41,72607 23,44922 Голям Типик 2654
41,83739 25,45350 Голям хисар 515
41,52545 24,93811 Голяма Гладина 907
42,69894 23,25556 Голяма Коньовица 653
42,75147 23,14024 Голяма могила 717
42,67855 25,07252 Голяма папратлива 1087
41,73776 23,49425 Голяма Стража 2806
41,89580 24,02152 Голяма Сюткя 2186
42,72351 26,35063 Голяма Чаталка 1054
42,80686 24,39312 Голяма Шаля 1322
42,42311 24,55243 Голямата могила 385
42,40714 24,99085 Голямата могила 370
42,64932 24,61031 Голямата сиврия 639
41,74778 24,09653 Голямата Стена 1677
42,655 26,16463 Голямата Чука 438
41,94557 24,91131 Голямо гумно 1187
42,00572 24,76875 Голямо кале 1043
41,93908 25,31132 Голямото градище 555
41,85762 25,10015 Голямото кале 843
42,80697 25,19079 Горелото 923
42,07330 24,46940 Горката 362
43,10529 23,20515 Горни връх 1601
42,79199 25,25435 Горния чукар 881
43,14865 23,28775 Горният Караул 758
42,50687 25,25038 Горно Столище 961
42,78702 25,58214 Горялска чука 872
42,24528 23,26185 Градена бачия 2078
43,11938 23,40542 Градишки Връх 879
43,16664 23,43129 Градишки Връх 759
42,49534 23,32687 Градище 1286
41,96391 23,99487 Градище 1201
41,91000 24,72851 Градище 1180
41,85640 24,80966 Градище 1148
42,95933 23,07634 Градище 1048
42,03766 24,73807 Градище 699
42,10846 24,28274 Градището 520
42,86956 27,64085 Градището 305
43,01358 23,21304 Градо 1064
41,96777 24,05549 Градот 1335
42,47518 24,72420 Грамадите 382
42,64714 22,57734 Грандова могила 1122
41,75205 23,38420 Гредаро 2604
42,74641 25,05019 Гроба 1887
42,71077 25,44056 Гробска могила 1347
42,87755 22,54289 Гроздина чука 1436
42,74435 25,50225 Гръбнака 1301
42,73591 25,58212 Гръка 924
41,91337 25,17651 Гуглеците 592
43,41393 22,73185 Гундерица 1441
42,70394 25,65609 Гурлата 1014
42,47201 25,22103 Гурнунтюмбе 834
42,70364 25,50951 Гъбрака 997
42,58844 24,91818 Гъзтепе 539
42,47956 25,12360 Гърков камък 789
41,45653 25,35752 Гюргеклик 402
42,47658 25,24989 Гюргенли 984
42,41894 25,30568 Гюртепе 586
42,18654 23,31822 Дамга/Вазов 2677
41,89838 23,28542 Данчов чукар 1106
42,91047 23,60004 Данчулица 1117
41,83419 23,33327 Даутов 2597
41,67671 24,36454 Две Бойнур 1218
42,16955 23,38472 Двуглав 2610
42,90830 23,20169 Дебела могила 891
42,43927 25,28849 Дебелия връх 672
42,33478 25,27008 Дебелия връх 618
41,55349 24,49394 Делибоска 1950
42,72717 25,72621 Делийски чукар 831
41,85267 24,92774 Делимамбуто 1046
42,40835 24,56442 Делчови могили 285
42,58105 25,00919 Демиралан 600
41,67774 23,51835 Демирчал 2674
42,19666 23,60317 Дено 2790
41,91383 26,35044 Дервишка могила 690
42,09339 23,23759 Деризмийца 1882
41,69359 23,51455 Джано 2657
41,60506 23,47771 Джелетица 1674
41,70658 23,49779 Дженгал 2736
41,76731 24,19947 Дженевра 1674
41,62984 24,41315 Джинделик 1514
42,84067 22,51871 Джуджин връх 1158
41,66452 24,36626 Джумабаши 1019
41,95759 24,01233 Джурковица 1207
42,63994 25,90334 Дзурлийското 387
42,67621 25,51503 Дидикче 1297
42,47988 24,83062 Дингилова могила 318
42,57234 25,21623 Диноалабан 520
41,74678 23,50145 Дисилица 2608
42,65948 25,5279 Добрина Могила 1180
41,57460 23,61349 Добро поле 2071
42,91988 23,14427 Доброглед 974
42,76030 23,10535 Добър мъж 815
42,16755 23,33367 Додов връх 2674
41,78246 24,14560 Доинджа 1706
42,00892 24,46468 Долен Вълчан 905
41,84300 24,59273 Долни гидак 1690
41,90953 24,93027 Долния Пазлак 1260
42,54786 24,75233 Долно градище 657
41,84792 25,11334 Домбал 946
41,92586 24,10337 Домузалан 1843
41,73112 23,40952 Дончови караули 1 2649
41,73368 23,40380 Дончови караули 2 2620
41,73519 23,40200 Дончови караули 3 2603
41,73563 23,40058 Дончови караули 4 2597
42,15470 23,53479 Драганица 2690
41,67230 24,58379 Драганица 1334
42,84345 22,70991 Драговски камък 1118
41,95727 25,22536 Драгойна 813
41,82036 23,49975 Драгойчев баир 1025
41,57398 26,09926 Драково тепе 316
42,82151 25,67356 Дренов връх 867
42,80629 22,72248 Дренова глава 1084
42,74183 22,60349 Дренова глава 960
42,63115 25,43963 Друмската могила 520
42,75435 25,69646 Дряна 762
42,63502 24,62489 Дряна 485
42,50935 24,83823 Дряновица 386
42,65262 23,17135 Дупевица 1256
43,29211 22,85349 Дупни Камък 1509
41,61499 24,36030 Дур Дага 1658
42,72150 24,99995 Дюза 1858
42,58825 25,24202 Дюлгертепе 511
42,47858 24,85375 Дюнлюктепе 439
42,16123 23,69418 Дяволски връх 2423
42,03423 24,55937 Дядово ликище 671
42,31350 25,22582 Дяковица 367
42,19853 23,31100 Езерен връх 2559
41,85529 24,76211 Елдермен 1435
41,58248 24,37339 Еледжик 1570
41,96564 25,27051 Елеза 565
42,12692 24,40241 Еленски връх 535
42,09066 24,37880 Еленски връх 435
42,68631 25,64113 Еленски чукар 901
42,06832 23,95881 Елин връх 1561
42,10318 24,15224 Елин връх 1471
42,61985 24,59096 Енгебите 672
41,49692 24,95245 Енева Чука 890
42,80919 25,71541 Еньов чукар 779
42,85059 26,39011 Еньовска чука 854
41,90241 24,62804 Еремлийца 1557
41,83499 24,70535 Ечеменище 1378
41,83719 25,24187 Ешекинс 676
42,12821 22,55703 Ждрапаница 1814
42,72233 24,86647 Жълтец 2227
41,78462 25,07142 Жълти камък 894
41,86980 24,79397 Забухле 1054
42,83016 22,78266 Завалска китка 1181
42,17511 23,65423 Заврачица 2640
42,64323 22,61010 Зайчева чука 957
41,87417 24,75274 Зареница 1251
42,56057 24,56534 Зборови грамади 1119
42,05746 24,09629 Здравец 1160
42,64079 25,72298 Здравеца 834
42,24461 23,35782 Зекирица 1743
43,13366 23,11870 Зелена глава 1653
41,60243 24,73060 Зелената Борика 1297
42,11374 23,53495 Зелени връх 2532
42,77042 25,01865 Зелениковец 1683
42,81631 22,56496 Земун 779
42,82135 23,66875 Зла могила 1537
42,78398 22,57424 Златарица 1086
42,90143 23,60664 Златаришка чукла 1266
42,6814 25,44553 Златевица 1076
42,75704 25,6581 Златюва чука 895
41,42785 25,28364 Зли връх 710
42,13367 23,53325 Зли камък 2607
41,91601 24,10353 Знака 1875
41,67062 23,47729 Зъбът 2685
42,17333 23,71160 Ибър 2664
42,24072 23,57413 Иванов-Камък 2115
41,68753 22,53656 Извенден 1331
42,72517 22,79421 Изворска могила 1062
43,00792 23,44014 Издремец 1489
42,95907 23,04069 Илиенски кръст 1021
42,31610 24,25701 Илинджа 392
41,58204 26,10306 Илюво тепе 217
41,54646 24,98534 Имането 729
42,20328 25,28266 Инлерито 205
42,93901 23,58145 Йовчова чукла 1329
42,11678 23,50677 Йосифица 2697
42,18510 23,59249 Иречек 2852
41,97644 24,62782 Исарът 1606
42,73875 25,25208 Исполин 1523
41,83616 24,64168 Кабата 1488
41,90654 25,72706 Кабию 292
42,21832 23,28742 Кабул 2543
41,74651 24,19160 Кавалтепе 1689
42,77703 24,47986 Кавладан 1712
41,68511 23,53559 Кадиев рид 2497
41,93263 24,52202 Кадиева варница 1657
41,65932 24,62342 Кайковска могила 1588
42,44783 24,90641 Кайладжа 443
41,74560 23,48954 Каймакчал 2762
41,99384 25,50578 Кайряка 201
41,93883 24,75591 Каладовия камък 1342
42,70543 25,55632 Калаяна 1237
41,92706 24,03490 Калето 1418
42,64575 24,90879 Калето 949
42,46407 24,96333 Калето 851
41,97006 24,77761 Калето 811
41,88317 25,20466 Калето 809
41,91047 25,31409 Калето 754
42,62478 25,03656 Калето 717
41,88494 25,11368 Калето 717
41,92357 25,17019 Калето 618
42,02940 24,62778 Калето 595
42,32346 25,25580 Калето 574
42,55718 24,94478 Калето 471
42,50180 25,27888 Калница 862
42,03831 24,71792 Калоянов връх 833
42,65969 24,53965 Калтепе 1063
41,60588 23,54173 Калугера 1501
41,88475 24,68122 Калугерица 1149
42,09327 24,15606 Калчиш 1475
41,80725 23,45398 Калята 1340
41,58921 24,74345 Камберата 1243
42,61199 23,27663 Камен дел 1861
42,61198 23,27667 Камен дел 1860
42,77144 25,53427 Каменарната 1071
42,73972 25,52582 Каменец 1102
41,74292 24,41466 Каменистия връх 887
41,79759 23,36912 Каменитица 2740
41,68472 23,48891 Каменица 2822
41,68671 23,48253 Каменишка кукла 2717
41,82223 23,33332 Каменишки връх 2532
42,24295 23,28378 Каменна мандра 2181
41,86729 25,23463 Камерника 589
42,17759 23,38332 Камилата 2630
41,86100 25,13542 Камилата 883
42,60174 22,65425 Камъка 1050
42,70386 25,66787 Камъка 1024
42,09717 23,49588 Канарата 2700
42,70075 24,97442 Капаклия 1752
42,75746 24,07643 Капалу 1622
41,85583 24,65263 Капана 1040
41,94495 23,35773 Капатник 2174
41,74564 22,61158 Кара Тепе 1624
42,54492 23,29956 Кара чаир 2208
42,61848 25,45382 Карабаир 486
41,44425 25,19499 Карабурун 785
41,57166 26,11097 Караглъка 204
41,43997 25,37996 Караджа 596
41,82298 24,95137 Караджов Камък 1401
41,94292 25,18163 Карака 495
41,43073 25,41239 Каракак 556
42,70583 25,07636 Каракачански егрек 1919
42,45134 24,98363 Каракая 629
42,52425 24,63666 Каракус 602
41,50172 24,55894 Караманов връх 1449
42,55856 24,69378 Карасиврия 1026
42,47192 24,91536 Карасиврия 659
42,29049 25,27576 Карасулушката кория 369
41,85627 24,98496 Каратепе 1301
42,62997 24,52967 Каратепе 1267
41,84076 25,16083 Каратепе 1034
42,51798 25,22041 Каратепе 963
42,61211 24,58202 Каратепе 858
42,48976 24,93006 Каратепе 855
42,65351 25,02527 Каратепе 811
41,90392 25,23301 Караулката 782
41,89457 24,84824 Карена 1233
41,60746 24,60245 Карлук 2110
42,77634 24,24393 Картала 2035
42,66346 26,10858 Карталка 470
41,99038 24,05646 Карталова Курия 1105
41,93263 24,90474 Катраница 1354
42,72243 25,44717 Катуните 1284
42,68934 25,72167 Кацан 1020
41,88178 23,19117 Качов чукар 827
42,50980 23,32727 Кашова могила 1375
42,12334 24,44362 Каябурун 381
41,43393 25,45326 Каядорсу 617
41,75636 23,91621 Каялийски скали 1645
41,87360 25,74257 Кединия 326
41,84200 24,93632 Келеската чука 1261
41,65402 23,44342 Кельо 2484
42,6651 25,94144 Керезтепе 311
42,10363 24,08346 Киевград 892
42,08989 23,22089 Килеро 1820
42,62218 26,08852 Кирмица 277
42,62851 22,85646 Китка 1118
42,85520 22,66063 Китка 1028
42,65395 24,85321 Китката 1247
42,32659 25,27144 Китката 651
42,51002 24,87828 Китката 424
42,81025 22,79922 Клепало 1064
42,01391 24,44621 Клисурата 1188
42,78977 25,63563 Клъшка чукара 946
42,10213 23,57232 Ковач 2646
42,8131 25,5249 Ковачка 810
42,82115 26,1121 Коджамара 1083
41,52169 24,55921 Козето 1589
42,16545 23,61040 Кози връх 2806
42,17140 23,62968 Кози връх 2587
42,77691 22,51927 Козлица 990
42,47752 24,97268 Козукоплук 980
42,56846 24,56188 Козя грамада 1364
42,79218 24,56143 Козя стена 1670
41,97967 24,15319 Коиле 1342
41,59746 24,36051 Кокалов връх 1597
42,04297 24,74439 Колелот 661
42,00796 24,81308 Колелото 738
42,78988 24,54182 Коли кон 1676
41,87495 24,61457 Колото 1049
43,17388 23,05210 Ком 2016
41,94347 24,51417 Комаров камък 1632
41,83664 24,58505 Комините 1846
42,07373 24,17573 Компанията 1429
42,47127 25,30054 Конана 796
41,77318 23,49280 Конарево 2459
42,60231 24,77922 Конник 394
42,85906 22,63556 Конски връх 1008
41,71585 23,34043 Конски кладенец 2315
42,47011 25,10597 Копана могила 569
43,30441 22,83815 Копрен 2119
42,10469 22,59506 Копривата 1733
42,72052 25,42907 Копривска могила 1452
42,77557 25,16051 Корита 1492
41,90884 24,89489 Коритарска Чука 1500
42,02617 24,58107 Коруджитепе 825
42,76308 24,20814 Косица 2000
42,85461 22,59747 Космата чука 1411
42,95821 22,97709 Космати връх 1052
42,71965 24,84665 Костенурката 2035
42,05315 24,21857 Костина Могила 1440
42,64287 25,75583 Костов чукар 631
42,18564 23,68981 Кота 2500 2500
41,89993 24,60281 Котките 1564
41,64859 23,44361 Коцов гроб 2162
42,68091 24,86188 Кочмара 2017
42,80742 22,62467 Крайна могила 788
41,69636 23,49366 Кралев двор 2684
42,50202 24,90132 Краста 585
42,73889 25,03358 Крачела 1794
41,86571 24,53859 Кремена 1554
43,02800 23,27372 Крета 1441
42,94760 23,49106 Кретски камък 1338
42,00837 24,62767 Крив камък 1107
43,48132 22,76835 Кривуля 553
41,87341 23,18236 Круев чукар 769
42,64434 25,58233 Кръстилча 1297
41,84023 24,91519 Кръстов 1413
42,51958 24,83899 Кръстовец 355
43,13086 23,41203 Кръчмарска могила 1129
42,74702 22,59439 Кудина глава 1084
42,42957 25,26743 Куза 560
42,46890 24,56363 Куйлишка могила 379
42,8455 26,38174 Куилото 853
43,00233 23,21716 Кукла 1150
41,66417 23,47108 Куклите 2693
42,55702 23,34097 Кукуля 1360
42,68911 24,98230 Кулата 1516
41,96391 24,06391 Кулата 1303
42,00185 24,44635 Кулата 1238
41,97869 24,12009 Кулата 1155
42,52479 25,05602 Кулата 1002
42,55905 24,99514 Кумина 776
42,72553 26,33061 Куминя 716
42,53628 23,29703 Купена 2196
42,72361 24,81938 Купена 2167
41,56468 24,98509 Курбанище 1046
42,51583 24,63738 Курбансико 533
42,75722 25,40387 Курвина могила 1286
42,02315 27,73380 Курву 195
41,42513 25,39689 Курдекик 438
42,76538 24,09415 Курдуна 1822
42,90998 23,19490 Курилова могила 946
42,70202 22,56583 Куровица 1312
42,71077 25,14602 Курткая 1652
41,96064 24,39680 Кутела 1486
41,86976 24,77373 Кутела 1340
42,73218 26,32434 Кутелка 1084
41,77687 23,40002 Кутело 1 2910
41,78001 23,39536 Кутело 2 2910
41,41481 25,10606 Кутова чука 744
42,11043 22,59044 Куцолиница 1749
42,54043 24,32283 Кучулашка могила 747
41,58934 24,39457 Къзлар 1504
42,44825 25,28706 Кълвак Секия 742
41,88841 24,77424 Кълвачница 1402
42,52944 24,63965 Кървава могила 609
41,89631 23,29871 Кьосев чукар 1044
41,87005 25,26997 Кючукгюна 643
42,10830 24,01344 Лакътска чука 1059
42,72024 24,78095 Левски 2166
41,88176 25,25272 Летницата 749
42,56302 25,27077 Летния Егрек 507
41,84169 24,65566 Лещища 1274
42,70838 25,10019 Ливадата 1952
41,95383 24,78717 Ливадица 1208
42,74535 22,65789 Лиляк 1324
42,89359 23,19811 Лиляк 959
42,99851 23,44098 Лиляка 1399
43,48241 22,63091 Лилячки Камък 991
42,82721 25,04215 Линева могила 766
41,78014 22,50704 Лисец 1754
42,57729 24,53656 Лисец 1534
42,56898 24,13914 Лисец 1386
42,28999 25,31176 Литова могила 363
42,17389 23,38909 Ловница 2692
42,38930 24,72063 Лозарска могила 284
42,34574 25,25176 Лозарско кале 406
42,81287 25,01712 Ломена поляна 715
42,72879 25,22530 Ломето 980
42,18538 23,43383 Лопушки 2707
42,02939 24,32709 Луковица 511
42,57619 23,27836 Лъвчето 2053
42,75609 22,75361 Любаш 1398
42,38930 25,27484 Люляката 568
42,34210 25,29065 Мавровица 560
42,76531 25,28259 Магарьовец 1210
42,71752 25,09141 Мазалат 2197
41,66340 24,62124 Мазалско 1584
41,91599 24,78396 Маймунско 785
41,68028 24,59530 Майорова чука 1373
42,78066 22,64482 Мала Китка 1003
42,17549 23,40139 Малак Купен 2705
42,60807 24,51308 Мали Богдан 1539
42,83312 23,68415 Мали Мургаш 1603
42,78854 23,02302 Мали остри връх 927
42,85291 22,61490 Мали Руй 1366
41,94389 24,67261 Малинов връх 1596
42,72278 24,78749 Малка Амбарица 2150
42,73581 25,39385 Малка Бузлуджа 1432
41,69132 23,49223 Малка Каменица 2690
42,72060 25,01418 Малка Козя стена 1708
42,70259 23,24728 Малка Коньовица 634
42,74832 23,14354 Малка могила 696
42,18016 23,59124 Малка Мусала 2902
42,71900 25,03663 Малка равна 1505
42,55717 24,80503 Малка стеница 331
41,85926 24,02101 Малка Сюткя 2078
41,74289 23,42895 Малка Тодорка 2700
42,55629 24,65535 Малките марови камъни 801
41,84476 24,50398 Малкия гидик 1517
42,7182 25,54423 Малкия панагюр 1234
41,84646 25,47897 Малкия хисар 350
42,74763 25,62701 Малкия чукар 951
42,85135 26,37693 Малкото връхче 908
42,59623 24,65093 Малкото кале 484
42,55840 24,61012 Малкото корито 1006
42,64488 25,60337 Малтела 1265
41,97893 24,52339 Малтепе 1358
42,58791 24,60605 Малтепе 824
42,7612 25,43456 Малък Бедек 1488
42,83065 25,60583 Малък беловръх 737
42,16671 23,58573 Малък Близнак 2777
42,52906 25,16926 Малък Братан 988
42,49153 23,28646 Малък Ветрен 1446
42,17979 23,67143 Малък Ибър 2512
42,73099 25,06933 Малък Кадемля 2226
42,57327 23,35123 Малък Капрал 1026
43,17220 23,08301 Малък Ком 1959
42,72686 24,82829 Малък Кръстец 2121
42,72144 24,81265 Малък Купен 2106
42,69176 25,51002 Малък купен 1314
42,56106 23,35528 Малък Лъгатор 1070
42,10318 23,47667 Малък Мермер 1 2597
42,10242 23,47587 Малък Мермер 2 2594
42,20785 23,45926 Малък Мечит 2173
41,83030 24,55611 Малък Персенк 2074
41,83420 24,56476 Малък Персенк 2020
41,72316 23,48982 Малък Полежан 2834
42,69379 24,93568 Малък Райски Купен 1483
42,57246 23,28852 Малък Резен 2182
43,18242 23,06647 Малък Самар 1960
42,69453 25,47125 Малък Саръяр 1354
42,17337 23,52897 Малък Скакавец 2708
42,17382 23,36303 Мальовица 2738
41,82474 24,08964 Манастира 1756
41,86238 24,10751 Манастира 1660
42,50926 24,62264 Манастира 490
42,51268 23,40824 Манастирище 1338
42,49973 24,78430 Манастиря 567
42,31003 24,26180 Мандала 347
41,99695 24,71944 Мандрата 1345
42,83079 25,72987 Мандрата 830
42,61671 24,25294 Манзул 1405
42,16175 23,60426 Манчо 2777
42,52297 25,26987 Маньова яма 611
42,74622 23,99465 Мара гидия 1790
42,75987 24,97443 Марагидик 1883
41,67102 24,60115 Маремовото 1290
42,15434 23,59353 Маришки Чал 2776
42,89569 23,23333 Марко връх 950
42,06005 23,39032 Марков камък 2348
42,79283 24,51245 Маркова ливада 1604
42,66323 24,56271 Маркова могила 841
42,80018 25,40611 Махченица 1042
42,86819 23,22266 Меджина 882
42,47964 25,22214 Мезартюмбе 917
42,00379 24,14682 Мел 1336
42,54115 24,77375 Менците 674
42,70949 25,74627 Меродиц 714
42,05635 23,87583 Мехмедова чука 1628
42,25005 23,63167 Меча глава 1644
42,54583 23,26693 Меча дупка 1902
42,69037 25,00528 Мечата поляна 1425
42,19532 23,46320 Мечит 2572
42,19531 23,46337 Мечит1 2572
42,50452 24,65572 Мечова кория 516
41,84014 24,88370 Мешетепе 1170
42,77033 24,15737 Миале 1803
43,39522 22,67761 Миджур 2166
42,12416 24,06255 Милеви Скали 1593
42,77031 22,60158 Милина глава 868
42,60635 24,64928 Мимица 580
42,62199 25,96302 Минкова могила 501
42,53551 23,24943 Минковица 1548
42,74015 24,01059 Мирковска Баба 1745
41,91415 24,88698 Митювица 1480
42,13914 24,01471 Млековица 1495
42,72452 24,87911 Млечния чал 2255
41,99522 24,83287 Могила Пещерска 902
43,02160 23,19583 Могилата 1911
41,78535 23,54812 Могилата 1300
41,88751 24,64146 Могилата 1210
41,55505 24,74594 Могилата 1131
41,57237 24,98312 Могилата 1048
41,92326 24,79137 Могилата 1016
42,7236 25,56319 Могилата 981
42,57542 25,17041 Могилата 500
42,30565 24,41009 Могилата 404
42,81855 25,63355 Могилите 701
41,88563 24,53821 Модър 2011
41,69840 23,45123 Мозговишки чукар 2605
42,20831 23,32754 Молитвен хълм 2261
41,72572 23,36870 Момин връх 2482
41,70118 23,49139 Момин двор 2722
42,01128 24,54405 Момица 1212
42,78241 25,30927 Моравата 999
41,76654 23,51581 Мочарата 1786
42,63547 25,92447 Мунито 491
41,61190 23,59483 Мурата 1931
41,74495 23,39692 Муратов 2676
41,63504 24,69575 Мургавец 1872
42,73417 24,04283 Мургана 1644
42,83303 23,66850 Мургаш 1687
42,82070 22,65081 Мурговица 957
42,78263 25,60204 Муржов лом 861
42,17919 23,58528 Мусала 2925
41,57886 24,55294 Мусаята 2032
41,57832 24,55348 Мусаята 2026
43,46965 22,75718 Мусина Чука 666
42,81658 25,09775 Мусия 764
41,51076 23,65036 Муторог 1975
41,89754 24,06040 Мухов връх 1700
42,55777 23,22621 Накев камък 1521
42,15149 24,75243 Небет тепе 183
42,86337 22,51547 Неделкьова чука 1253
42,19803 23,60470 Неизвестно 2772
41,68290 23,51630 Неизвестно 2681
41,67181 23,52249 Неизвестно 2612
41,67244 23,52649 Неизвестно 2552
41,71134 23,49435 Неизвестно 2547
41,80497 23,33873 Неизвестно 2542
41,67269 23,53188 Неизвестно 2484
42,22007 23,59846 Неизвестно 2327
41,96313 23,36450 Неизвестно 2277
42,22592 23,62163 Неизвестно 2208
41,95549 23,36443 Неизвестно 2140
41,79558 23,32715 Неизвестно 2117
41,79698 23,32773 Неизвестно 2112
42,77401 24,24422 Неизвестно 2037
42,77465 24,24740 Неизвестно 2036
42,76574 24,22166 Неизвестно 2027
41,83407 24,57301 Неизвестно 1979
42,23953 23,61823 Неизвестно 1841
41,58403 23,61090 Неизвестно 1830
41,83952 24,55391 Неизвестно 1820
41,78431 24,11958 Неизвестно 1735
41,90790 24,52065 Неизвестно 1711
42,70294 25,11072 Неизвестно 1686
42,75705 24,99928 Неизвестно 1677
41,62032 23,53765 Неизвестно 1676
41,91849 24,51172 Неизвестно 1640
41,89524 24,59149 Неизвестно 1585
41,90888 24,63136 Неизвестно 1580
42,75007 25,17332 Неизвестно 1504
41,90119 24,66539 Неизвестно 1481
42,75700 25,17050 Неизвестно 1479
41,92789 24,89605 Неизвестно 1464
41,75902 22,50558 Неизвестно 1459
42,58502 24,50351 Неизвестно 1444
43,42860 22,80727 Неизвестно 1439
41,85365 25,03269 Неизвестно 1416
42,76057 25,18176 Неизвестно 1383
41,86375 24,86402 Неизвестно 1369
41,99926 24,68467 Неизвестно 1351
41,98663 24,69464 Неизвестно 1340
42,59611 24,51621 Неизвестно 1323
41,90474 24,82893 Неизвестно 1301
41,86810 24,97368 Неизвестно 1286
41,86459 24,89208 Неизвестно 1243
41,84990 24,89322 Неизвестно 1243
41,91793 24,92287 Неизвестно 1230
41,83762 25,01670 Неизвестно 1228
41,86234 24,62240 Неизвестно 1224
41,94725 24,78505 Неизвестно 1220
41,96161 24,12773 Неизвестно 1217
42,56722 24,52441 Неизвестно 1214
41,99712 24,78288 Неизвестно 1205
41,94605 24,75164 Неизвестно 1200
42,00141 24,75742 Неизвестно 1194
42,78441 25,01347 Неизвестно 1186
42,91591 23,59851 Неизвестно 1185
42,61201 24,53920 Неизвестно 1173
41,83911 24,95268 Неизвестно 1166
42,00743 24,69765 Неизвестно 1165
41,84938 25,05567 Неизвестно 1165
41,94778 24,81760 Неизвестно 1135
42,58162 24,57744 Неизвестно 1132
42,55553 24,52901 Неизвестно 1131
41,85516 24,94742 Неизвестно 1109
42,51134 25,16220 Неизвестно 1091
42,50081 25,07327 Неизвестно 1086
42,55085 24,53881 Неизвестно 1084
41,83587 25,05853 Неизвестно 1084
42,51330 25,04721 Неизвестно 1082
42,52250 25,17228 Неизвестно 1081
41,84642 25,09908 Неизвестно 1080
42,51955 25,13231 Неизвестно 1076
41,84621 25,12718 Неизвестно 1058
42,63759 24,50667 Неизвестно 1057
42,51808 25,13903 Неизвестно 1050
42,49956 25,23107 Неизвестно 1043
43,59211 22,51231 Неизвестно 1033
42,50822 25,07999 Неизвестно 1024
41,83566 25,08826 Неизвестно 1024
42,00238 24,32686 Неизвестно 1016
42,51815 25,03814 Неизвестно 1013
42,57041 24,64619 Неизвестно 1012
41,91815 24,74997 Неизвестно 1010
41,85207 25,13592 Неизвестно 1008
42,52101 25,07039 Неизвестно 1003
42,58885 24,56221 Неизвестно 991
42,01224 24,64994 Неизвестно 976
42,64172 25,00562 Неизвестно 974
42,54948 24,55694 Неизвестно 973
42,52123 25,07999 Неизвестно 963
41,87571 25,03389 Неизвестно 960
42,01203 24,50298 Неизвестно 959
42,51877 25,02981 Неизвестно 950
42,54181 24,55789 Неизвестно 945
42,03266 24,24901 Неизвестно 933
42,63247 25,00052 Неизвестно 927
42,64709 24,54553 Неизвестно 922
42,49990 25,18796 Неизвестно 921
42,51587 25,17929 Неизвестно 912
42,62493 24,98253 Неизвестно 910
41,88855 25,02963 Неизвестно 909
42,62961 24,99059 Неизвестно 906
42,64627 25,02587 Неизвестно 902
42,50007 25,05200 Неизвестно 901
42,53333 25,05719 Неизвестно 901
42,01630 24,74098 Неизвестно 900
42,51722 25,11207 Неизвестно 895
41,83355 25,18334 Неизвестно 893
41,87094 25,08555 Неизвестно 891
42,54357 25,11595 Неизвестно 887
42,49405 25,25209 Неизвестно 883
42,51868 25,00706 Неизвестно 882
42,64155 24,96969 Неизвестно 880
42,55382 24,67571 Неизвестно 873
42,52341 25,22701 Неизвестно 871
42,52868 25,07200 Неизвестно 870
41,87502 25,16802 Неизвестно 867
42,00290 24,34431 Неизвестно 866
42,66458 24,50778 Неизвестно 866
42,52835 25,11147 Неизвестно 866
42,56664 25,13261 Неизвестно 860
42,62239 25,02053 Неизвестно 859
42,53946 25,13958 Неизвестно 858
42,02439 24,56790 Неизвестно 857
41,85354 25,16126 Неизвестно 857
42,55557 25,01680 Неизвестно 856
42,55780 25,04759 Неизвестно 851
41,89080 25,01762 Неизвестно 848
42,53738 24,72784 Неизвестно 845
42,55276 25,11547 Неизвестно 845
42,53851 25,04422 Неизвестно 839
42,52820 25,01279 Неизвестно 838
41,85782 25,08938 Неизвестно 837
41,84104 25,19335 Неизвестно 831
42,51401 25,01804 Неизвестно 830
42,55909 24,66020 Неизвестно 828
41,49889 25,08674 Неизвестно 828
42,65635 24,56476 Неизвестно 825
41,89654 24,81283 Неизвестно 824
41,48676 24,84304 Неизвестно 823
42,80160 25,27352 Неизвестно 814
41,49689 25,19690 Неизвестно 811
42,61522 24,94361 Неизвестно 810
42,55950 25,12165 Неизвестно 810
41,52429 24,89078 Неизвестно 808
41,86293 25,17286 Неизвестно 808
42,54843 24,51233 Неизвестно 803
42,83002 25,19865 Неизвестно 802
42,63223 25,04254 Неизвестно 799
42,04324 24,71513 Неизвестно 795
41,86414 25,10932 Неизвестно 791
42,51911 24,51086 Неизвестно 786
42,46320 25,08175 Неизвестно 786
42,61994 24,99903 Неизвестно 778
41,90669 25,21459 Неизвестно 775
42,63840 24,95726 Неизвестно 769
41,86933 25,12151 Неизвестно 769
41,87128 25,18666 Неизвестно 763
42,52316 24,54829 Неизвестно 755
42,54165 25,05170 Неизвестно 750
42,44322 25,29796 Неизвестно 744
43,52487 22,64016 Неизвестно 738
42,64587 24,56758 Неизвестно 736
43,54637 22,58074 Неизвестно 728
42,57430 24,70934 Неизвестно 727
41,88691 24,99855 Неизвестно 723
41,95270 25,22178 Неизвестно 723
42,49335 24,91602 Неизвестно 709
42,67289 24,09126 Неизвестно 705
41,87835 25,23944 Неизвестно 700
42,82308 25,31044 Неизвестно 700
41,88366 25,17730 Неизвестно 692
42,56628 25,10202 Неизвестно 683
42,54278 25,08322 Неизвестно 681
42,53511 24,58096 Неизвестно 679
41,83492 25,22215 Неизвестно 677
42,57344 25,06165 Неизвестно 674
42,05534 24,59544 Неизвестно 673
42,05012 24,60265 Неизвестно 673
42,63592 24,59253 Неизвестно 668
42,59330 24,63180 Неизвестно 668
41,88112 25,07105 Неизвестно 667
42,54122 25,22494 Неизвестно 666
42,64164 24,93412 Неизвестно 660
42,55593 25,22691 Неизвестно 660
42,53362 25,19760 Неизвестно 655
42,53719 25,18125 Неизвестно 652
42,53497 25,23567 Неизвестно 652
42,51742 24,58487 Неизвестно 649
42,57984 25,11371 Неизвестно 633
41,90907 25,24443 Неизвестно 632
42,64840 25,05942 Неизвестно 631
42,60719 25,00618 Неизвестно 629
42,44783 25,08158 Неизвестно 619
42,50209 24,53576 Неизвестно 617
42,52984 24,51392 Неизвестно 616
41,87427 25,10030 Неизвестно 615
42,51989 24,95598 Неизвестно 613
41,88981 25,16456 Неизвестно 608
42,56500 25,23586 Неизвестно 607
42,53932 24,68793 Неизвестно 606
41,96443 25,23755 Неизвестно 606
41,95918 25,20212 Неизвестно 604
42,02172 24,32312 Неизвестно 603
42,62638 24,61702 Неизвестно 602
41,91709 25,16661 Неизвестно 602
42,03127 24,73137 Неизвестно 600
42,44052 25,27542 Неизвестно 600
42,03507 24,59876 Неизвестно 598
42,05754 24,57891 Неизвестно 595
42,32201 25,28176 Неизвестно 595
42,56790 25,17888 Неизвестно 594
42,80902 25,26483 Неизвестно 584
42,52974 24,71814 Неизвестно 580
42,34296 25,26498 Неизвестно 576
42,49797 24,87826 Неизвестно 575
42,04117 24,40314 Неизвестно 574
42,03421 24,40643 Неизвестно 574
42,51468 24,56989 Неизвестно 573
41,93281 25,18269 Неизвестно 573
41,91975 25,24793 Неизвестно 573
42,03635 24,68433 Неизвестно 562
42,58317 24,95645 Неизвестно 562
41,96705 25,25302 Неизвестно 562
42,56264 24,95823 Неизвестно 560
42,57336 24,98227 Неизвестно 560
42,58902 25,17349 Неизвестно 558
42,33737 25,29869 Неизвестно 554
42,02973 24,76523 Неизвестно 552
42,05171 24,43127 Неизвестно 549
42,03757 24,53881 Неизвестно 548
42,58835 25,03766 Неизвестно 548
42,48731 24,79007 Неизвестно 533
42,31737 25,25221 Неизвестно 530
41,86594 25,29804 Неизвестно 527
42,57798 25,22345 Неизвестно 526
41,93753 25,20579 Неизвестно 524
42,31852 25,26595 Неизвестно 518
42,45663 24,94726 Неизвестно 513
42,51522 24,66432 Неизвестно 505
42,11189 27,84686 Неизвестно 505
42,60524 24,66920 Неизвестно 503
41,95686 25,24351 Неизвестно 503
42,48827 24,53262 Неизвестно 501
42,58262 25,23278 Неизвестно 497
42,61834 24,66461 Неизвестно 495
42,51887 24,90277 Неизвестно 495
42,04244 24,55109 Неизвестно 491
42,54910 24,87099 Неизвестно 491
42,38372 25,28047 Неизвестно 490
42,49411 24,64905 Неизвестно 466
41,95894 25,18626 Неизвестно 465
42,05054 24,44389 Неизвестно 461
42,04806 24,53806 Неизвестно 445
41,93682 25,33714 Неизвестно 425
42,30847 25,24991 Неизвестно 422
42,49627 24,73719 Неизвестно 408
42,33766 25,24934 Неизвестно 408
42,47889 24,65384 Неизвестно 404
42,49367 24,65657 Неизвестно 402
42,04322 24,52935 Неизвестно 399
42,46044 24,86910 Неизвестно 399
42,38818 25,25365 Неизвестно 385
42,47028 24,63634 Неизвестно 372
42,08048 24,47503 Неизвестно 357
41,93413 25,09879 Неизвестно 352
41,96407 25,31203 Неизвестно 348
42,49343 23,32022 Ненкова могила 1266
43,52741 22,53183 Николчина Чука 903
43,49527 22,72203 Николчова Чука 799
42,75502 25,63893 Носов камък 708
43,42593 22,66116 Оба 2033
41,90579 23,27360 Обесеник 1263
42,14313 23,59505 Овчарец 2775
42,14315 23,59509 Овчарец 2770
42,83118 25,12551 Огорелец 893
42,73818 22,50278 Огорелица 1318
41,78943 22,96335 Огреяк 1932
41,94008 25,25773 Одунлъка 454
43,15113 23,58379 Околчица 1113
42,63002 25,50189 Окуша 614
41,95714 25,37940 Омантепе 350
42,56468 24,61972 Орела 1203
41,57046 23,61255 Орелек 2099
42,67056 24,94172 Орлека 1309
42,86219 22,76934 Орлов камик 920
42,67145 22,58052 Орлова чука 1003
42,80121 22,51891 Орлова чука 848
42,17206 23,38233 Орловец 2686
42,87018 22,57496 Орловец 1609
42,72311 22,58588 Орляк 1229
42,77468 23,10054 Орозица 722
41,90376 25,13913 Ортатепе 517
42,82797 25,17368 Осениковец 1044
42,85822 26,37249 Осенишки връх 1024
42,74016 25,61622 Осенков връх 941
42,48521 25,23037 Османйьоулу 1066
42,66704 25,56734 Остра могила 1151
42,81488 25,21265 Остра могила 899
42,69055 22,63358 Остра чука 1384
42,71985 22,57028 Остра чука 1213
42,52453 24,57561 Острата могила 647
42,17171 23,73665 Острец 2643
42,00761 23,93716 Острец 1368
42,78884 22,56917 Остри връх 1037
42,79047 23,02865 Остри връх 850
42,54781 25,10814 Остриката 829
42,32030 25,30430 Острил 574
42,83394 22,78950 Острила 1156
42,50505 23,30645 Острица 1722
42,58550 23,21177 Острица 1695
42,19872 23,29423 Отовица 2712
42,09443 23,48298 Павлев връх 2690
43,52934 22,63998 Павлов Връх 742
42,78607 24,58396 Падалото 1619
42,71629 25,07788 Падитът 2001
42,11923 23,39500 Падфарска чука 2573
41,77153 24,05163 Пазартепе 1794
41,42683 25,24994 Памуклъка 703
43,18558 23,49106 Памушка могила 991
42,71524 25,55141 Панагюра 1330
42,56225 25,06590 Панарджика 780
41,93274 24,57386 Пангарлиица 1594
42,50588 24,50854 Панината могила 767
41,41988 25,17726 Папазтепе 849
42,72529 24,94832 Параджика 2209
42,73330 25,19074 Парата 1426
42,76639 24,23111 Паскал 2029
41,90621 24,86827 Пенчов връх 1455
42,73053 25,00242 Пенчов пояс 1844
42,08772 24,27700 Перперяк 603
41,82768 24,55320 Персенк 3 2022
42,43781 24,90295 Перчема 398
42,48990 24,81850 Песнопой 466
42,14213 23,60272 Песоклива Вапа 2768
41,75485 24,13319 Петлите 1653
41,86065 24,63008 Петрова църква 1201
42,72321 27,82504 Петрова Чука 322
42,47903 23,23050 Петрус 1454
42,61499 25,89731 Пилчиците 525
42,54246 24,64331 Пинков 726
42,72764 25,07940 Пиргос 2195
41,84705 23,29272 Пирин 2593
41,49034 25,47305 Пиролар 693
41,90020 24,86980 Писарица 1447
42,77659 25,37359 Пладнището 989
42,97726 23,46679 Плато 1343
41,84246 23,31041 Плешки 2546
42,70946 22,56178 Плоча 1329
42,50974 22,54646 Плоча 1329
42,76219 25,02705 Плочата 1772
42,62601 25,58923 Плочите 931
42,55365 25,14418 Плочите 657
42,71026 24,89712 Побита глава 2075
41,81868 23,38938 Погледец 2030
42,85967 22,52817 Погледец 1259
42,47458 23,28259 Погледец 1189
41,92786 24,92296 Пожарик 1291
42,71391 25,50442 Покриша 1160
41,72518 23,49619 Полежан 2862
41,98303 24,80060 Поленица 1002
42,58202 23,52207 Половрак 1182
42,62972 24,33357 Поп 1414
41,88767 24,86832 Попа 1317
42,63972 25,53752 Попак 1200
42,61840 24,67796 Попов връх 461
41,92814 25,22763 Попов връх 437
42,55644 24,71853 Попов камък 735
42,17767 23,40669 Попова Капа 2708
43,02341 23,16081 Попова могила 1305
41,49786 25,05147 Поповица 935
42,78627 25,412 Попрашко 910
42,65755 24,97475 Попска рътлина 879
41,57944 23,61531 Портите 2005
41,98253 24,49925 Портица 1410
42,09209 23,18090 Прашка 1368
41,71307 23,45886 Превалски чукар 2608
43,03572 23,25819 Препасница 1470
42,65939 22,57668 Прибилица 997
42,56918 25,15569 Присойката 852
42,68152 25,67882 Прогорня 810
42,76788 23,11801 Пролешка могила 764
42,81069 25,60145 Пролука 791
41,82501 24,85367 Пропуло 1348
42,11197 22,57709 Просеченинк 1752
42,33222 25,30003 Пръдлевица 592
42,60192 24,37207 Пухови Могили 1116
42,55434 24,59786 Пъдарските камъни 889
42,03259 24,74470 Пъзлата 717
42,74901 24,37637 Пъпа 1977
42,74898 24,37644 Пъпа 1977
41,66585 24,24453 Пърнарите 1520
43,13976 23,45627 Пършевица 1430
42,58395 24,33965 Равен Шамак 1365
42,74698 25,65161 Равна поляна 784
42,67321 24,92457 Равнец 1736
42,71293 25,13096 Равнец 1720
42,18343 23,74331 Равни връх 2637
42,56008 24,73610 Равния габър 572
42,80223 22,77657 Радовица 976
42,88677 23,19482 Разбоище 860
41,67412 24,58869 Райковското 1235
42,66466 23,11348 Райлово градище 1205
42,89217 22,58399 Ракитски камик 1454
43,45581 22,67830 Раков 1337
42,53344 24,52915 Ралева могила 768
42,81558 23,72280 Ралчовска Белица 1411
41,96122 25,25338 Ранчелил 604
42,84182 22,61546 Ратина чука 1165
42,73990 22,76993 Ребърска могила 1204
42,08712 23,49961 Реджепица 2680
41,83890 24,09021 Резервата 1694
42,08223 23,29496 Ризваница 2367
42,11683 23,46147 Рилец 2713
43,49475 22,75155 Риплянски Рид 667
41,90407 24,68571 Руданска бърчина 1263
42,89816 23,62070 Рудешка чукла 1195
42,89943 23,62521 Рудешки камък 1178
42,15802 22,51627 Руен 2251
41,99193 24,77363 Руен 1327
41,99360 24,76661 Руен 1325
42,86287 22,57544 Руй 1706
41,88331 24,97499 Рупска черква 1010
42,73793 24,99227 Русалиите 1894
42,74900 25,07151 Русоватец 1975
42,81456 25,24999 Рътът 750
41,85720 25,06908 Ръчанца 1102
42,68208 25,02137 Садлювец 1190
42,70275 22,81551 Садовичка могила 904
42,55073 25,16470 Саите 582
42,82232 26,1247 Сакалъка 1093
42,54789 24,59427 Сакар колиба 830
42,57268 24,58091 Сакара 1262
42,58125 24,12052 Сакарджа 1343
42,58800 25,13146 Сакарджа 521
42,52962 24,60779 Сакърка 871
42,57328 25,04770 Сакъркал 698
42,62446 24,61004 Саламаница 641
41,84355 25,08308 Самантепе 1132
42,56373 23,25885 Самара 2104
42,04855 23,92490 Самара 1359
42,79084 25,45511 Самаринското 856
42,49991 25,13421 Самодивец 1175
42,66325 25,52563 Сандъкмитепе 1261
42,81641 26,08545 Саралан 1031
42,69370 25,14637 Саранка 1435
41,53803 24,39332 Саръяр 1585
42,69602 25,48446 Саръяр 1485
42,14538 24,74691 Сахат тепе 201
41,67064 24,61659 Св. Елена 1481
41,89174 25,18074 Св. Илия 801
41,98013 24,89779 Св. Илия 762
41,91603 24,95443 Св. Илия 671
42,72164 27,87316 Св. Илия 386
41,69324 24,62173 Св. Константин 1694
41,97045 25,33604 Св. Неделя 321
41,96881 24,88426 Св. Никола 946
41,88290 24,82170 Света неделя 913
41,92586 25,30056 Света Неделя 533
41,99184 24,73892 Света Петка 1199
41,99480 24,61547 Свети Архангел 1289
41,93406 24,92443 Свети Архангел 1217
41,88145 24,56313 Свети Атанас 1752
41,97426 24,79381 Свети Атанас 884
42,48496 24,55854 Свети Атанас 404
42,01060 24,57296 Свети Георги 1191
42,03152 24,52459 Свети Георги 567
42,51774 24,68484 Свети Георги 531
41,89046 24,58293 Свети Илия 1705
41,93671 24,77372 Свети Илия 1442
42,54254 23,36889 Свети Илия 1074
41,49065 25,07266 Свети Илия 1002
42,03146 24,44615 Свети Илия 825
41,88838 25,04847 Свети Илия 693
42,42660 24,67489 Свети Илия 315
41,90242 24,89139 Свети Кирик 1421
42,52069 24,97747 Свети Марко 983
43,45278 22,58639 Свети Никола 1380
41,89792 24,91771 Свети Спас 1382
42,54383 23,37503 Свети Спас 1060
42,05358 24,73109 Свети Спас 540
41,88663 24,89671 Свети Христ 1431
41,52162 23,62915 Свещник 1977
41,89232 23,19815 Свиена чука 708
42,68984 25,60762 Свирчовината 1022
42,76546 24,11260 Свищиплаз 1888
41,71228 24,90698 Свобода 1944
42,60060 24,59253 Севрията 839
41,85484 23,32284 Сегмен тепе 2049
41,87186 23,28879 Седлец 1948
41,89611 24,14333 Седлова поляна 1817
42,57058 23,23810 Селимица 2048
42,67986 24,89135 Селската могила 2017
41,86362 24,07887 Семиза 1895
41,59238 23,61018 Сеното 1864
41,90840 23,20047 Серафимов чукар 700
41,96834 23,97161 Сертьова Чука 1339
42,70948 25,19963 Сечемек 1248
42,63478 24,56476 Сечемека 904
42,72565 25,19281 Сечен камък 1341
42,52133 23,29877 Сива Грамада 2001
41,88914 25,22558 Сиврето 728
42,47098 24,88749 Сивриджа 456
41,67463 23,34519 Сиврила 1694
41,85355 25,21583 Сивритепе 621
41,84265 25,25622 Сивритепе 547
42,56736 24,92559 Сивритепе 487
41,3691 25,16419 Сивритепе 692
41,70602 23,51820 Сиврия 2590
42,47049 24,76355 Сиврия 491
42,52854 25,29607 Симетлерски рът 585
42,54300 25,06782 Симитчитепе 746
41,72600 23,35830 Синаница 2518
42,71892 25,11785 Синаница 1880
41,84570 25,02284 Сини Врах 1536
42,68243 24,88230 Сините камъни 1987
42,30040 25,26180 Синора 340
42,84685 22,62536 Сип 1318
42,55066 23,29371 Скопарника 2227
42,13778 23,81591 Славов връх 2306
42,82297 26,15148 Сливата 1014
42,8144 26,02615 Сливката 1057
42,86111 22,58610 Смилева чука 1553
41,63684 24,67945 Снежанка 1926
41,75120 23,56805 Совата 1391
42,65683 26,13042 Солука 529
42,80690 24,94226 Сомлевци 692
42,8114 26,11913 Соуджака 1214
41,90143 25,19478 Соуджик 839
41,73013 23,39943 Спанополски чукар 2576
42,60664 24,62085 Спасова могила 682
41,83198 23,99490 Сребрен Връх 1900
43,19333 23,00583 Сребрна глава 1933
43,17674 23,06980 Среден Ком 1944
42,17530 23,39963 Среден Купен 2721
42,68938 24,93859 Среден Райски Купен 1428
42,80232 22,62595 Средна могила 796
41,88367 24,50125 Средни връх 1330
41,90000 24,64744 Средни ливади 1517
41,53434 24,80193 Средногорец 1046
41,97957 24,58531 Средня 1432
42,77859 22,77695 Сръбчица 898
42,53561 24,46255 Стайков камък 999
42,76375 24,72960 Стайков чукар 948
42,85719 22,70350 Стакев камик 1051
41,90418 23,19033 Станчов чукар 651
42,92013 23,15059 Старжа 961
41,91819 24,90310 Стария Бунар 1517
42,63513 25,01687 Старчовец 1035
41,90862 24,88232 Статюви 1449
42,83194 25,23945 Стената 932
42,62724 24,68722 Стеница 384
42,77879 25,26641 Стефания 951
41,63838 23,44991 Стефанов връх 2408
42,7527 25,71788 Стефанов чукар 719
42,60078 24,96430 Стовръшка 718
41,93270 24,70091 Стоева чука 1498
41,84884 23,25051 Стоименото 1883
41,65088 24,23840 Стола 1325
41,84978 24,78447 Стофурица 1530
42,55694 25,20525 Страдиново връхче 541
42,77730 22,72812 Стража 1389
43,47988 22,75852 Стража 556
42,79151 25,52061 Стражарски чукар 844
41,89779 23,29367 Струшки чукар 1088
41,44343 25,48208 Стръмни рид 960
42,57734 24,31680 Стръмонос 1444
41,77821 24,10506 Студенец 1790
41,90206 24,84578 Стършела 1175
42,49370 25,29423 Суварито 744
41,87482 23,18405 Сулевима 761
42,61443 25,95216 Султанконак 595
41,85778 24,04657 Суха Сюткя 1957
42,00379 24,68246 Сушикутел 1351
41,93731 24,73847 Съботинче 1387
43,03313 23,28838 Сърбеница 1476
42,82245 26,09704 Табите 964
42,61716 25,98017 Табията 471
41,97242 24,50500 Тагар могила 1515
42,61778 25,88623 Тастепе 448
42,50373 24,75525 Таушаница 548
41,95220 25,11882 Таушаница 383
41,97504 25,36045 Таушантепе 376
41,44798 25,24973 Таушантепе 627
42,19071 22,50422 Таш тепе 1993
42,46312 25,26556 Ташлъка 934
42,41882 25,29088 Ташлъка 502
42,70776 25,26199 Таштепе 997
41,98461 25,73775 Таштепе 243
41,82004 24,11580 Телеграфа 1767
42,47157 23,24136 Тепето 1325
41,87226 24,93000 Тепето 1201
42,53249 24,10943 Тепето 864
42,64627 26,03776 Тепето 371
42,77255 24,28608 Тетевенска Баба 2070
42,72948 25,69951 Тефеджия 750
42,62193 25,93867 Тилилееца 604
41,72096 23,45744 Типик 2655
43,13418 23,19629 Тодорини Кукли 1785
41,75274 23,43179 Тодорка 2746
41,74715 23,42686 Тодорка 2-Междинен връх 2713
41,97452 25,20706 Топала 421
42,28220 25,28052 Топчийската кория 347
42,74605 25,55644 Топчината 1155
42,76482 25,19508 Точилото 1247
41,92256 23,20840 Тошев чукар 666
43,19875 23,50626 Тошина Могила 1133
42,75571 22,59066 Трещяно дърво 1088
43,33222 22,82333 Три чуке 1937
42,81693 26,13537 Трите гроба 1106
41,98891 25,69615 Трите чука 262
42,87011 22,58962 Тролина поляна 1467
41,98798 24,01941 Трушан 1258
42,54697 25,19757 Тръжната 788
41,86065 25,05131 Тръна 1309
41,89309 24,86835 Трънът 1398
41,95431 24,63673 Тузлата 1570
42,72319 25,25768 Тузлата 1420
42,86264 22,59901 Тумба 1330
42,62507 22,85312 Тумба 1129
41,62076 23,36859 Тумбата 1407
42,65142 24,93763 Тумбата 962
41,70843 23,67592 Тумбата 746
42,08796 24,02334 Тунова чука 1052
41,63132 24,58308 Турлата 1824
42,77589 25,42923 Турлата 1204
42,04263 24,27088 Турска глава 945
41,52860 24,46306 Турсунски връх 1779
41,55507 24,54741 Тъмния връх 1873
42,47769 23,22538 Тънка могила 1422
42,64964 25,00353 Тънката ратлина 890
41,99445 25,12676 Тюрбето 262
42,67161 25,48828 Тютюн тепе 984
42,94982 23,57300 Увеса 1455
42,49687 24,52515 Узунска могила 584
42,00843 24,40717 Улена 876
42,63152 24,28906 Урсолица 1448
42,63579 25,96074 Урушка могила 394
42,52411 24,73410 Усоите 598
42,75419 25,03984 Устриката 1839
41,51044 23,64409 Ушите 1938
42,60693 23,27441 Ушите 1908
42,78936 24,35265 Ушите 1766
42,79399 24,49407 Ушите 1637
41,96416 24,63682 Ушите 1636
42,95606 22,98998 Ушите 1137
41,72852 23,49120 Ушиците 2846
42,09868 23,19935 Факиро 1671
42,57314 24,55276 Фенера 1480
42,13052 24,08906 Фенера 1460
41,83407 24,96460 Хайдук кая 1125
41,83878 24,52065 Хайдут Каба 1653
42,69137 24,89868 Хайдут тепе 1849
42,67575 24,91057 Хайдута 1925
42,01416 27,68590 Хайдушки врис 245
42,79029 25,91684 Хайдушки чукар 1250
41,99335 25,14267 Хайкъснката чука 292
41,65981 23,52696 Хамбарташ 2654
42,78893 25,94841 Харамия 1370
42,19985 23,32163 Харамията 2490
41,45279 25,3209 Хасар 539
41,88041 25,35409 Хасара 476
41,98014 25,23746 Хасаря 324
41,75619 23,40028 Хвойнати 2632
42,09385 24,39147 Хисара 490
41,95138 25,41843 Хисара 354
41,93797 25,12028 Хисарчето 384
41,83351 25,26283 Хисаря 609
42,63088 26,10253 Хисаря 445
42,23799 23,63424 Христакиев простор 1911
42,07681 23,31144 Царев връх 2389
42,69603 25,59663 Царска могила 1089
42,70663 25,58761 Царска могила 1001
42,65357 22,56305 Цер 1098
42,93939 23,30482 Церия 1234
42,16508 23,65086 Цигански връх 2574
42,80640 22,82269 Црънча 1016
42,84147 22,71950 Цървеник 1014
41,80061 23,45005 Църна могила 1567
41,92701 23,98092 Чадъра 1673
42,53317 25,21618 Чакалива могила 880
41,85021 24,10067 Чакмакли 1734
42,41485 25,26538 Чакъртепе 481
41,55267 23,61950 Чала 1917
41,3909 25,21372 Чалбаир 508
42,32107 25,17136 Чалбия 324
42,56606 24,54543 Чалтаклика 1312
41,87156 25,34650 Чалтепе 505
42,02593 24,48763 Чамджазтепе 729
42,01513 24,36825 Чардака 620
41,62620 23,48092 Чатал чучур 1909
41,62561 23,48095 Чатал чучур 1909
42,51093 25,05685 Чатал-дърво 1105
41,42552 25,46065 Чаталтепе 610
42,73597 24,02354 Челопешка Баба 1722
42,15082 23,89844 Чемеришки връх 1794
41,68665 23,51543 Ченгелчал 2709
42,72763 25,02954 Ченгене егрек 1537
41,72068 23,03269 Ченгино Кале 1844
42,75239 27,81042 Чепковище 357
43,01463 23,26936 Чепърна 1300
41,86160 24,55246 Червен 1764
41,96583 24,58949 Червен камък 1562
42,53164 24,99184 Червена локва 788
42,81358 26,04668 Червената пръст 1115
41,92065 24,88075 Червената стена 1493
42,04685 24,61492 Червени брегове 712
41,92561 24,00584 Червени Скали 1688
42,79586 24,51283 Червения преслап 1422
42,58857 24,73750 Чергей 371
41,95299 24,51638 Черен 1580
42,74878 25,59766 Черешата 1069
42,6312 25,63587 Черквата 735
41,53484 24,94524 Черковата 849
42,55917 25,02800 Черковище 899
42,04791 24,40613 Черковище 564
42,75420 24,77507 Черна могила 1587
42,67707 24,88627 Черната могила 2021
42,77411 24,38826 Черната могила 1634
42,74931 25,22517 Черната могила 1387
42,60573 23,25868 Черната скала 1874
42,56323 23,27908 Черни Връх 2290
41,92673 24,72493 Черни връх 1542
42,76776 25,22169 Черни връх 1360
42,04226 24,57907 Черни връх 803
41,94448 25,29307 Черния камък 436
41,58130 23,57942 Черно бърдо 1405
42,06301 23,90495 Черновец 1833
42,67568 25,4211 Чиличето 710
41,75920 25,07555 Чиляка 1430
42,69433 25,07021 Чимколиба 1640
42,46458 25,22274 Чирпалъка 795
41,96482 24,61957 Чифлика 1547
42,73191 25,25973 Чифут 1429
42,85121 26,3989 Човешката глава 900
41,87929 25,14177 Чуджуктепе 554
41,58988 23,30747 Чуй петел 641
41,90864 24,90133 Чука 1507
42,89142 22,61134 Чука 1203
42,94637 23,51685 Чукава 1588
41,95344 24,83116 Чукала 1094
42,00435 24,52411 Чукалът 1280
42,81515 25,14573 Чукара 1016
42,67646 25,64629 Чукара 784
42,53751 25,19198 Чукара 636
41,62317 23,34309 Чукаро 961
41,75159 23,26701 Чукаро 843
41,70186 24,62629 Чуката 1710
41,94730 24,64660 Чуката 1607
41,65106 24,56071 Чуката 1572
41,88597 24,60421 Чуката 1466
42,46549 23,23816 Чуката 1280
41,85603 24,51030 Чуката 1264
41,85573 24,95449 Чуката 1140
41,57031 24,98014 Чуката 1011
41,57033 24,82652 Чуката 955
41,90064 24,95080 Чуката 850
41,51450 24,92435 Чуката 820
42,81886 25,24432 Чуката 750
42,63909 25,65247 Чуката 726
41,95686 25,17328 Чуката 441
42,66169 25,76329 Чуката 345
41,45424 25,17949 Чуката 815
42,78199 25,97283 Чумерна 1536
42,49131 24,50571 Чумлова могила 516
41,87072 24,99122 Чурчулигица 961
41,99184 24,55679 Шабанова Бърчина 1440
43,19891 23,49180 Шаравити Връх 1109
41,71800 23,32682 Шаралия 2175
42,21306 23,61242 Шатър 2495
42,78579 23,01805 Шезул 960
41,71609 26,02863 Шейновец 704
42,60289 24,48891 Шилегарка 1581
41,62714 24,54217 Шилеста чука 2198
41,78822 23,45536 Шилигарника 1691
42,09064 24,46650 Широкия връх 442
42,12716 23,52983 Шишковица 2662
41,43133 25,11617 Шишманово 684
41,76318 24,41272 Шуденски връх 1306
42,64159 25,87045 Шумата 307
42,73512 22,58190 Шумия 1227
42,83809 22,75134 Шумни връх 943
42,79178 25,56246 Щръковото 880
42,85571 22,77380 Щърба 874
41,4219 25,21878 Юджек 555
42,63723 24,53195 Юкуча 1086
42,02547 24,51680 Юлектепе 844
42,03283 23,88659 Юмеров връх 1296
42,61838 24,92290 Юмрубаир 671
42,76718 24,48533 Юмрука 1827
41,59127 25,56263 Юренджик 547
41,94146 25,69046 Юрукмезарията 237
42,73278 24,96740 Юрушка грамада 2136
41,67218 23,48787 Яловарника 2774
41,67133 23,48733 Яловарника 2 2758
41,42391 25,44027 Ялраклък 610
42,53804 25,26703 Ямита 543
42,63615 25,83256 Ямурджа 432
42,19416 25,22810 Янкова могила 168
41,59344 23,57002 Янкулов чукар 1366
42,15669 23,63202 Янчов връх 2186
42,53261 23,28998 Ярловски Купен 2164
42,19403 23,66614 Ясник 2555

 

 

Коментар

  1. Борис Георгиев 16/06/2017

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×