1,5 млн. лв. за роден език и култура зад граница

роден език и култура зад граница

1,5 млн. лв. за роден език и култура зад граница

С тези средства ще бъдат създадени клубове по интереси в областта на родинознанието в неделните училища в чужбина. Това предвижда проектът на национална програма „Роден език и култура зад граница“, съобщава monitor.bg.

Документът предвижда в допълнителните дейности да се включат 3000 ученици. Годишният хорариум пък е 100 часа.

Заниманията ще бъдат свързани с български исторически факти и личности, исторически и природни забележителности, човекът и обществото, знания за християнството, културата, фолклора, традициите на българите, формиране на танцови, вокални и театрални състави, школи и др.

Програмата предвижда да бъдат осигурени пари за финансиране на средства за транспортиране на фолклорни костюми и народни музикални инструменти, закупени от България. Предвижда се и финансиране на кандидатстудентски курсове по български език, история и география за подготовка за прием в български университет.

Обучението включва до 100 учебни часа по български език и литература и до 80 по история и география.

В националната програма е заложено също така осигуряване на учебници и учебни помагала, книги от български автори, подпомагащи обучението, аудио-визуални продукти и художествена литература съгласно учебните програми по български език и литература.

Предвижда се и електронно обучение в неделните ни училища

При определени условия учениците зад граница могат да се обучават електронно комбинирано с частично присъствени часове, които да не са по-малко от 30% по съответния предмет или пък изцяло онлайн.

Комбинирана форма на обучение се предвижда, в случай че учениците временно нямат възможност да бъдат в класните стаи, както и за децата със специални образователни потребности (СОП). Електронно обучение без присъствени часове пък може да се провежда, в случай че на радиус на 200 и повече километра от дома на детето няма неделно училище.

Уроците могат да бъдат изцяло онлайн и за учениците, които имат обективна и трайна невъзможност да пътуват до най-близкото школо, както и за децата със СОП. Документът предвижда в неделните школа да се подготвят деца в предучилищна възраст от 4 години, както и ученици от 1-ви до 12-и клас.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Общ регламент за защита на личните данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се определят правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с новите правила на LittleBG за съхранение на бисквитки. Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашият уеб сайт.