Дари себе си – искате ли да охранявате гнезда на египетски лешояди?

БДЗП

БДЗП

За трета поредна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира кампания за набиране на доброволци за охрана на гнезда на египетски лешояди.

Охраната на гнезда минимизира риска от безпокойство и бракониерство в периода на мътене на птиците и осигурява своевременна реакция при случайно падане на малките от гнездото или при неуспешен първи полет.

Опазването на живота на всяко едно малко египетско лешоядче е от ключово значение за подсигуряване бъдещето на вида у нас.

България в момента приютява около 35% от популацията на египетския лешояд на Балканите. Установената тенденция в страната е повече от тревожна – за последните 30 години видът е намалял с 80%.

БДЗП

БДЗП

От началото на кампанията „Дари себе си“ през 2014 до момента са се включили общо 42-ма доброволци, включително гости от Канада, Литва, Германия и САЩ.

През септември миналата година, благодарение на сигнал на охранител на гнездо в северна България, бе спасено единственото малко египетско лешоядче в Ломовете. От началото на проекта на БДЗП LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“ досега с помощта на охранителите са спасени общо 10 малки.

БДЗП

БДЗП

Информация за кандидатите:

Необходимо е доброволците да прекарат поне 7 последователни дни на терен в периода 15 юли – 15 август.

Кандидатите трябва да имат готовност да прекарат светлата част на деня (понякога при лоши метеорологични условия) в наблюдения и водене на орнитологичен дневник; да спазват методиката и указанията за поведение.

За дейността няма осигурени средства, затова е необходимо доброволците сами да покриват разходите си по време на престоя. Нощувките и храната са осигурени.

Добави коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×