Микенски съд за парфюми откриха край роден СПА курорт

разкопки

Голяма част от микенско съдче за съхраняване на парфюми (алабастрон) бе открито това лято в укрепеното селище от късната бронзова епоха (13. в. преди Христа) в местността Бресто, с. Баня, община Разлог.
Точното съдържание на микенското съдче може да стане ясно след извършване на анализи на органичните останки по неговите стени.

разкопки

Находката отпреди 33 века хвърля нова светлина върху контактите на планинските райони от Южна България и егейските градски центрове от времето на Микенските дворци. В 13. век пр. Хр., когато в Бресто се появява първото укрепено селище, в по-важните микенските селища се строят нови отбранителни съоръжения.

Линеар Б-текстове показват, че в някои дворци се взимат мерки за отбрана. В началото на 12. в. пр. Хр. Източното Средиземноморие е разтърсено от политически и икономически кризи, които довеждат до загиването на микенската цивилизация и разпадането на хетитското царство в Анатолия. В същото време е напуснато и Бресто.

разкопки

Силно укрепеното селище в местността Бресто, землище на с Баня, община Разлог се проучва от археолози от Нов български университет, Лудвиг-Максимиланс университет в Мюнхен и Регионален исторически музей в Благоевград. Благодарение на сътрудничеството с Фондация „Балканско наследство“ и Института за полеви изследвания, заедно със студентите от НБУ и Мюнхен, в проекта участват и студенти от САЩ, Австралия и Великобритания.

разкопки

Укрепеното селище Бресто е разположено на възвишение, оградено от три страни от река Изток, десен приток на р. Места. Микенското съдче бе намерено в тясна уличка в непосредствена близост до голяма постройка с апсиден план.

Масивната укрепителна стена в Бресто засега няма паралели в Западна България и Северна Гърция.

Една от целите на проучванията в Бресто е да се разберат по-добре богатството и контактите на това силно укрепено селище, намиращо се в долината, която разделя Рила, Пирин и Родопите. За далечните контакти на обитателите на Бресто свидетелства и пластина от бивна на глиган, която вероятно е подготвена за производството на церемониален микенски шлем.

разкопки

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

kayseri escort escort bayan